Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

BMS - nerw armii

28 maja 2014
Integracja systemów walki i wsparcia dowodzenia to jeden z ważniejszych projektów modernizacyjnych sił zbrojnych. 27 maja 2014 sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek spotkał się z dowództwem i żołnierzami 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17WBZ) w Międzyrzeczu, do której w przyszłości ma trafić BMS (battle management system).

„BMS to nerw armii dlatego będzie wymagał szczególnej formy prowadzenia postępowania związanej z określaniem  występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Pozwoli zintegrować dotychczas używane przez SZRP systemy oraz w przyszłości będzie wspierał program Tytan.”- podkreślał minister Mroczek. System będzie budowany na szczeblu taktycznym, od żołnierza, przez drużynę, pluton, kompanię do batalionu. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań dowódcy różnych szczebli będą mieli dokładniejszy wgląd w rzeczywistość pola walki. Na bieżąco będą otrzymywać informacje rozpoznawcze, logistyczne, wydawać rozkazy, kierować ogniem itp. BMS pozwoli zintegrować aktualnie posiadane przez wojsko systemy, min. Topaz kierujący ogniem artylerii czy Łowcza zarządzająca obroną przeciwlotniczą. Ponadto będzie również kompatybilny z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

 

 

W pierwszej kolejności przewidujemy, ze będzie wprowadzany jeden moduł batalionowy. Do tego zadania jest przewidziana 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, dlatego że jest to jednostka wyposażona w sprawdzone kołowe transportery opancerzone Rosomak, które będą jako pierwsze implementowały ten system.”- powiedział radca koordynator w sekretariacie sekretarza stanu w MON gen. dyw. dr Mirosław Różański. Międzyrzecka brygada posiada już w tym zakresie pewne doświadczenie. Podobne rozwiązania były już u nich wprowadzane i testowane wcześniej min. podczas ćwiczenia Borsuk 10, a poza tym korzystali  z podobnych systemów podczas operacji poza granicami kraju, min. w Iraku i w Afganistanie.

 

 

 

Dowódca 17WBZ gen. bryg. Rajmund T. Andrzejczak zapewnił, że jego żołnierze są gotowi na przyjęcie systemu BMS. W trakcie wizyty zaprezentował konfigurację stanowiska dowodzenia z wykorzystaniem urządzeń i systemów teleinformatycznych jakie są na wyposażeniu brygady. „Jednostka działa w środowisku sieciocentrycznym nie tylko podczas ćwiczeń, ale przede wszystkim w czasie każdego dnia szkoleniowego. Dowódcy i żołnierze każdego szczebla muszą być dobrze przygotowani do umiejętnego wykorzystania systemów. Od tego jak wiele informacji będą w stanie zaabsorbować i jak szybko je przetworzyć będzie zależał potencjalny sukces na współczesnym polu walki”- wyjaśniał dowódca brygady.

 

 

 

Minister Mroczek spotkał się także z przedstawicielami polskich firm WB Electronics i TelDat aby zapoznać się z ich możliwościami i doświadczeniami w zakresie prac nad systemem zarządzania walką BMS. W czasie wizyt w Ożarowie Mazowieckim i Bydgoszczy podkreślał znaczenie zaangażowania polskiego przemysłu zbrojeniowego przy realizacji tego programu. Wskazywał najważniejsze aspekty rozwoju integracji systemów oraz późniejszego ich wykorzystania. „System jest niezwykle wrażliwy z punktu widzenia przesyłania danych niejawnych, dlatego musimy mieć pełną kontrolę nad systemem. Biorąc pod uwagę doświadczenia potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego jesteśmy przygotowani by to realizować wysiłkiem krajowym.”  mówił sekretarz stanu w MON.

 

W spotkaniach brali udział także szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Sławomir Szczepaniak oraz gestorzy sprzętu i uzbrojenia z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

***

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana jest oddziałem ogólnowojskowym, wchodzącym w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Brygada jest jedną z największych jednostek wojskowych w Polsce. Wyposażona jest najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponuje polska armia. Przeznaczona jest do wykonywania zadań militarnych oraz reagowania na zagrożenia niemilitarne zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

 

Brygada jest jednostką bardzo aktywnie włączającą się w działania polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju. Żołnierze brygady wielokrotnie uczestniczyli w misjach w Iraku, Czadzie i Afganistanie.

 

W 2010 roku na bazie 17WBZ przeprowadzono ćwiczenie "Borsuk 10”. Było ono próbą wykorzystania oraz integracji istniejących i będące w użyciu Wojsk Lądowych elementów teleinformatycznych do wsparcia procesu dowodzenia wojskami. Dzięki zastosowanym urządzeniem dowódcy wszystkich szczebli mogli min. mieć bezpośredni wgląd w pole walki, znać położenie żołnierzy, mogli wydawać rozkazy przy zachowaniu kompatybilności z bezzałogowymi środkami rozpoznawczymi. Ponadto dzięki wpięciu do systemu funkcjonujących systemów artyleryjskiego TOPAZ i przeciwlotniczego ŁOWCZA zwiększyła się świadomość sytuacyjna prowadzonych działań.

 

Galeria zdjęć

BMS - nerw armii , SG

Aktualności

Więcej

Media

Więcej