Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Działalność poselska

 

 

Od listopada 2007 roku odpowiedzialność za nasze, polskie sprawy spoczywa na rządzie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przez te osiem lat dzięki woli wyborców sprawuję mandat posła na Sejm RP. W latach 2007-2011 pracowałem w komisjach: infrastruktury i obrony narodowej. Zajmowałem się zatem w sposób szczególny sprawami transportu (drogowego, kolejowego i lotniczego), mieszkalnictwa, łączności oraz bezpieczeństwa – obrony narodowej.

 

Od 2011 roku pełnię funkcję Wiceministra Obrony Narodowej. Sprawy bezpieczeństwa naszego kraju stały się głównym moim zadaniem.

 

Jako poseł prowadziłem wiele ważnych projektów ustaw, bądź uczestniczyłem w pracach nad ich powstaniem na forum podkomisji i komisji sejmowych. Prowadziłem m.in. ustawę o komercjalizacji Poczty Polskiej, wiele ustaw 

z pakietu profesjonalizacji sił zbrojnych.

 

    

 

Jako Wiceminister Obrony Narodowej początkowo odpowiadałem za sprawy społeczne, nadzorowałem wdrażanie w siłach zbrojnych zaleceń po katastrofie smoleńskiej. Następnie przejąłem odpowiedzialność za proces modernizacji technicznej naszej armii i za współpracę z instytucjami nauki i przemysłu obronnego. Program Modernizacji Technicznej to jeden z największych programów inwestycyjnych Państwa polskiego. Dzięki realizacji tego programu chcemy zrealizować dwa wielkie, ważne cele. Po pierwsze, przezbrojenie polskiej armii – wyposażenie jej w nowoczesne systemy uzbrojenia, by uzyskała odpowiedni potencjał bojowy, odpowiadający potrzebom naszego kraju. Po drugie, zwiększenie potencjału polskiej nauki i przemysłu obronnego poprzez pozyskanie nowych technologii, którymi dotąd nie dysponują.

 

Przez te 8 lat rząd PO-PSL na wielu polach podjął śmiałe projekty zmian, których celem była poprawa warunków życia w naszym kraju i wzmocnienie Polski. W wielu z tych projektów, jak infrastruktura techniczna czy obronność miałem większy udział , przy większości, swoim poselskim głosem wspierałem rząd w podjęciu decyzji o uruchomieniu tych działań.

Warto wskazać, że w świadomości społecznej mocno żyją wielkie projekty inwestycyjne jak budowa dróg, stadionów czy modernizacja armii, a w tym samym czasie przeprowadzono wielkie projekty w zakresie szkolnictwa, polityki społecznej czy kultury.

 

    

 

Pragnę wskazać na główny dorobek rządu Platformy. Mam w tym swój mały udział. W niektórych przypadkach mocniej go zaznaczę, odwołując się do spraw regionalnych i lokalnych.

 

Ostatnie osiem lat to czas spektakularnych zmian w naszych małych ojczyznach: gminach, powiatach i regionach.

Każda polska miejscowość miała swoje tempo przeobrażeń. Wszystkie zmiany sprowadzały się jednak do wspólnego mianownika: unowocześnienia podstawowej infrastruktury – tej, która decyduje o jakości codziennego życia Polek i Polaków.

Nasze miejscowości stały się lepszymi miejscami do życia dzięki rekordowym wydatkom na transport publiczny, sport i instytucje kultury. Budowaliśmy nowe linie tramwajów i metro, gminne domy kultury, nowe teatry i muzea. Miarą ewolucji, której dokonaliśmy są nie tylko kilometry położonego asfaltu i tony wylanego betonu, ale także liczba dzieci, które codziennie korzystają z odnowionych bibliotek i boisk – Orlików.

 

Modernizacja Polski była możliwa dzięki umiejętnemu wykorzystaniu środków europejskich i krajowych. Mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych – globalnego kryzysu – umieliśmy wygospodarować miliardy złotych na wielkie programy społeczne i infrastrukturalne.

 

Polska zmieniała się także w sposób niewidoczny, ale kluczowy dla społecznego i gospodarczego rozwoju. Przez ostatnie osiem lat rząd PO-PSL wzmocnił samorządność, pogłębił decentralizację państwa i zagwarantował wsparcie dla krzepnącego społeczeństwa obywatelskiego, uosabianego przez tysiące lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Zwieńczeniem decentralizacji była decyzja o przekazaniu w ręce samorządów władzy nad ponad 120 miliardami złotych z nowych funduszy europejskich.

Równomierny rozwój całego kraju

 

Polska to nie tylko wielkie metropolie. Polska to także tysiące mniejszych miast, miasteczek i miejscowości. Platforma Obywatelska starała się zagwarantować, że warunki życia poprawiają się wszędzie – w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, ale też w małych miejscowościach na rubieżach kraju. Gdy w 2007 roku obejmowaliśmy władzę, boleśnie widoczny był słaby rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Dostępne środki krajowe i europejskie podzieliliśmy tak, by gminom wiejskim łatwiej było zmniejszać dystans dzielący je od miast. 

 

AUTOSTRADY, DROGI KRAJOWE

 

W latach 2007–2015 oddano do użytku 897 kilometrów autostrad, 1180 kilometrów dróg ekspresowych i 952 kilometry obwodnic i zmodernizowanych dróg krajowych.

 

Niezwykle ważną inwestycją jest przeprowadzenie autostrady A2 przez Warszawę i dalej do wschodniej granicy Państwa. Dzięki decyzji premiera Donalda Tuska powstaje pełny „Ring warszawski” - obwodnica Warszawy, która jednocześnie będzie pełnić rolę autostradowego przejścia przez miasto. Obecnie budowana jest Południowa Obwodnica Warszawy od ul. Puławskiej do węzła „Lubelska”. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie budowy odcinka A2 od węzła „Lubelska” do Mińska Mazowieckiego. Dzięki temu w 2019 roku autostrada A2 na wschodzie Polski będzie sięgać do Kałuszyna. Do 2023 roku autostrada A2 dotrze do Siedlec. Ta droga poprawi dojazd wielu mieszkańcom regionu do pracy lub do szkoły. Przede wszystkim jednak będzie ona impulsem rozwojowym dla środkowo-wschodniej Polski.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM MODERNIZACJI DRÓG LOKALNYCH


Jednym z kluczowych elementów rozwoju była odnowa i rozbudowa lokalnej sieci komunikacyjnej. Łączna długość wybudowanych lub przebudowanych w latach 2008–2014 dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych to ponad 12000 tysięcy kilometrów. Powstało też 80 nowych obwodnic miast. Na realizację dwóch etapów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” wydano 5,4 miliarda złotych.

 

DROGA WOJEWÓDZKA NR 637 WARSZAWA - WĘGRÓW

 

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów jest bardzo ważnym połączeniem Warszawy ze wschodnią częścią Mazowsza. Dla północnej części powiatu mińskiego, dla powiatów węgrowskiego i  sokołowskiego to podstawowe połączenie z Warszawą – dojazd do szkoły, pracy. Ponadto droga ta ma znaczenie w ruchu turystycznym, ponieważ w  najkrótszy sposób łączy Warszawę z południowym Podlasiem. Droga była mocno zdegradowana. Przez lata trwały zabiegi o jej przebudowę. Czyniłem to pełniąc funkcję starosty mińskiego, a później jako poseł na Sejm RP.


W 2013 roku zakończona została przebudowa 35 km odcinka tej drogi od Stanisławowa do Cegłowa. Koszt realizacji – 132 485 663,17 zł. Obecnie ogłoszony został przetarg na budowę odcinka Okuniew – Stanisławów o dł. 11 km. Termin wykonania – 30.10.2017 roku. Planowane nakłady – ok. 60 mln zł. W przygotowaniu jest dokumentacja na budowę w ciągu tej drogi obwodnic Okuniewa i Stanisławowa.

 

 

KOLEJ

 

Kolej jest bardzo ważnym elementem układu komunikacyjnego dla wschodniego Mazowsza. Wiele osób dojeżdża koleją do szkół, do pracy. Wiele osób znajduje pracę daleko od domu tylko dzięki temu, że kolej stwarza możliwość dogodnego dotarcia do tej pracy. Kolej jest czynnikiem rozwoju dla naszego terenu. Przez ostatnie lata wiele się zmieniło i to na lepsze. Kilkanaście lat temu linia kolejowa Warszawa -Terespol została gruntownie zmodernizowana. Dzięki temu linią tą może się poruszać nowoczesny tabor z prędkością nawet do 160 km/godz. Koleje Mazowieckie wprowadziły nowoczesny tabor. Pociągi Flirt zapewniają oczekiwany komfort podróży. Inni przewoźnicy jak np. SKM podążają w tym samym kierunku. Można powiedzieć, iż Kolej przeprasza się z podróżnymi.

 

 

 

Istnieje jednak jeszcze wiele problemów do rozwiązania. Coraz większy ruch kolejowy, stwarza duże problemy dla wielu miast, coraz bardziej dzieląc je na części bowiem nie ma bezkolizyjnych skrzyżowań kolei z drogami miejskimi. Na szczęście rząd stwarza możliwości rozwiązania tej wielkiej dolegliwości. Budowa wiaduktów nad torami będzie mogła być dofinansowana ze środków unijnych. Jest zatem szansa, że za kilka lat w Sulejówku, Mrozach czy Mińsku Mazowieckim będziemy mogli swobodnie jeździć po mieście nie czekając na podniesienie szlabanu. Jest też program poprawy dworców kolejowych. W Mińsku Mazowieckim rozpoczęły się prace zmierzające do wybudowania nowego dworca. Będzie to projekt w partnerstwie publiczno-prywatnym, łączący funkcje komercyjne ( handlowe) i publiczne. Wiele należy poprawić w zakresie organizacji przewozów. Należy lepiej skoordynować rozkład jazdy. Więcej pociągów, więcej składów w szczytach komunikacyjnych, więcej pociągów przyspieszonych. Lepsza informacja dla podróżnych. Nie są to działania wymagające wielkich pieniędzy, a mogą znacząco poprawić standard podróżowania i obraz kolei.

 

 

 

 

REKORDOWE WSPARCIE DLA MIAST


Obejmując w 2007 roku władzę, mieliśmy świadomość, że jednym z największych problemów, który hamuje rozwój miast, jest niewystarczająco rozwinięty transport publiczny. Naszą odpowiedzią były inwestycje. Ich skala była różna: w Warszawie za ponad sześć miliardów złotych zbudowano centralny odcinek drugiej linii metra. W Gdańsku za 667 milionów złotych rozbudowano szybką kolejkę miejską. W Poznaniu za 302 miliony złotych zbudowano nową zajezdnię tramwajową w dzielnicy Franowo, a w Łodzi za 166 milionów złotych kupiono nowe tramwaje. Także w innych miastach budowano nowe linie tramwajowe, odnawiano tabor. Od stycznia 2008 roku do kwietnia 2015 roku gminy w całej Polsce zakupiły 2079 nowych autobusów i tramwajów. Spektakularne inwestycje współgrały ze skromniejszymi, ale równie ważnymi: powstały setki kilometrów nowych ścieżek rowerowych, otwierano też publiczne wypożyczalnie rowerów miejskich. Dzięki wsparciu z budżetu centralnego i środków europejskich samorządy wojewódzkie w całym kraju kupiły też 465 składów kolejowych, zwiększając wydolność lokalnych połączeń kolejowych.

 

 

TERMOMODERNIZACJA


W latach 2008–2014 zostało udzielone wsparcie na realizację przedsięwzięć w budynkach, w których znajduje się około 800 tysięcy mieszkań. W okresie tym zrealizowano projekty o wartości ponad siedmiu miliardów złotych.

 

 

BUDOWNICTWO KOMUNALNE


W latach 2007–2014 budżet centralny dofinansował powstanie 10 188 lokali socjalnych. Od lutego 2009 roku gminy mogły ubiegać się także o finansowe wsparcie na tworzenie mieszkań komunalnych niebędących lokalami socjalnymi. W tej formule dofinansowano dotychczas 4116 mieszkań komunalnych.

 

 

DOSTĘP DO INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO W CAŁYM KRAJU


Do połowy kwietnia 2015 roku w całym kraju położono 7611 kilometrów sieci światłowodowej, umożliwiającej dostęp do Internetu o dużej przepustowości. W tym samym czasie mieszkańcom udostępniono 4116 publicznych punktów dostępu do Internetu.

 

 

ROZWÓJ OBSZARÓ WIEJSKICH

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SANITARNEJ


Przez ostatnie osiem lat samorządy w całym kraju zbudowały bądź zmodernizowały ponad 21000 kilometrów sieci kanalizacyjnej i prawie 6 tysięcy kilometrów wodociągów. Większość inwestycji zrealizowano na terenach wiejskich: 14,5 tysiąca kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej i ponad 3 tysiące kilometrów kanalizacji wodociągowej. 

 

 

WIĘCEJ PRZEDSZKOLI, ŚWIETLIC I INSTYTUCJI KULTURY NA TERENACH WIEJSKICH 


Rozwój to coś więcej niż nowe drogi. Kluczową inwestycją była budowa ponad 500 nowych przedszkoli na wsi. Dzięki temu poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego wzrósł tam z 23,1 procent w 2007 roku do prawie 80 procent w 2014 roku. W latach 2007–2014 dofinansowana została także budowa lub modernizacja 3,8 tysiąca świetlic, wiejskich domów kultury i budynków rekreacyjnych. Wszystkie gminne biblioteki i domy kultury mają dziś dostęp do internetu.

 

 

 

PRZEZ 8 LAT ZAINWESTOWALIŚMY BLISKO 3,7 MLD ZŁOTYCH NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ


Za te pieniądze zbudowaliśmy 5,7 tysiąca obiektów sportowych w całym kraju, w tym ponad 3,5 tysiąca boisk, ale także 119 placów pod lodowiska. Budżet państwa dofinansował pracę ponad trzech tysięcy trenerów, instruktorów i animatorów, którzy opiekowali się dziećmi i młodzieżą na nowo zbudowanych boiskach. Dziś nie ma już chyba w Polsce gminy, w której nie byłoby nowoczesnego boiska dla dzieci i młodzieży. Rekordowe inwestycje w infrastrukturę sportową to wyraz naszego przekonania, że dobre miejsce do życia to takie, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje pasje. Sport jest jedną z najpopularniejszych, bo poza tym, że gwarantuje rozrywkę, pomaga też utrzymać zdrowie. Orliki to nie tylko boiska, lecz centrum społecznej aktywności. To wspólna przestrzeń otwarta dla wszystkich, niezależnie od wieku, zasobności portfela czy stopnia sprawności fizycznej. To miejsca, w których spotykają się dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne czy całe rodziny. W wielu miejscowościach Orliki stają się centrum życia lokalnych społeczności, swego rodzaju „świetlicą” na wolnym powietrzu.

Program polskiego rządu „Moje boisko – Orlik 2012” ruszył w 2008 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat powstały 2604 Orliki, z których do 2012 roku skorzystało aż 10 milionów Polaków. To niezwykły sukces!

 

 

 

245 BIBLIOTEK GMINNYCH ZMODERNIZOWANYCH DO KOŃCA 2015 ROKU 

 

Dostęp do kultury jest równie ważny jak sport. W ramach rządowego programu „Biblioteka” finansujemy gruntowną odnowę lokalnych bibliotek.

 

INWESTYCJE W LOKALNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ

 

W latach 2007–2015 ze środków krajowych i z funduszy europejskich odnowiliśmy 282 zakłady opieki zdrowotnej, zakupiliśmy 322 nowoczesne ambulanse ratownicze. 

 

DECENTRALIZACJA, WZMOCNIENIE SAMORZĄDNOŚCI I WSPARCIE DLA SPOŁECZEŃSTWA


W czasie ośmiu lat rządów Platforma Obywatelska wzmocniła kompetencje samorządów (przykładem jest ustawa o funduszach sołeckich), wspierała też wszystkie rozwiązania wzmacniające społeczeństwo obywatelskie. Była też pierwszą partią, która wsparcie dla partycypacji umieściła w swoim programie wyborczym. Dzięki zaangażowaniu polityków PO budżet obywatelski udało się wprowadzić w dziesiątkach polskich miast. Obywatelskiej aktywności pomagaliśmy także na poziomie zmian w prawie: wprowadzona w 2014 roku nowelizacja ustawy o zbiórkach publicznych znacząco ułatwiła działalność organizacji pozarządowych. Zwieńczeniem procesu było oddanie samorządom wojewódzkim pełni władzy nad prawie połową funduszy europejskich na lata 2014–2020.

 


WSPARCIE DLA RODZINY - NAJWAŻNIEJSZY CEL RZĄDU PLATFORMY OBYWATELSKIEJ 


Wprowadziliśmy najdłuższy w Europie, roczny urlop rodzicielski, pozwalający młodym matkom i ojcom dzielić się obowiązkami w opiece nad nowo narodzonymi dziećmi.Wprowadzone przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL rozwiązania pomagają pogodzić pracę zawodową z wychowaniem dzieci. Przykładowo, pierwsze sześć miesięcy płatnego urlopu rodzicielskiego może wziąć matka, a następne sześć – ojciec. Dzięki takiemu elastycznemu rozwiązaniu łatwiej jest utrzymać pozycję na rynku pracy, zwłaszcza kobietom. Z płatnego urlopu rodzicielskiego mogą korzystać także bezrobotni rodzice, osoby utrzymujące się z rolnictwa oraz studenci. Te grupy wcześniej były wykluczone z tej formy wsparcia.

 

 

ZWIĘKSZYLIŚMY LICZBĘ ŻŁOBKÓW, KLUBÓW DZIECIĘCYCH I OPIEKUNÓW NAJMŁODSZYCH DZIECI 


W 2007 roku istniały zaledwie 373 placówki opieki, tymczasem w 2015 roku było ich już 2762, w tym 1789 żłobków, 448 klubów dziecięcych i 525 dziennych opiekunów.

 

W 2015 roku prawie dwa razy więcej dzieci korzysta z opieki przedszkolnej niż w 2007 roku. W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba dzieci objętych opieką przedszkolną zwiększyła się z 498,2 tysiąca do 988,5 tysiąca. W 2007 roku w całym kraju było 16902 placówek wychowania przedszkolnego (wszystkich rodzajów). Na koniec 2014 roku działało ich już 21661. Największa zmiana jakościowa nastąpiła na obszarach wiejskich: dzięki nowym placówkom wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od trzech do pięciu lat wzrósł tam z 23,1 procent (2007 rok) do 69,7 procent (2014 rok).

 

 

INWESTYCJE W EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Program „Radosna Szkoła”. W latach 2009–2014 budżet państwa przeznaczył 340 milionów złotych na stworzenie przyszkolnych placów zabaw lub ich remonty, w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb sześciolatków. Kwota wystarczyła na stworzenie 3,5 tysiąca nowych placów zabawach. W 98 procentach szkół doposażono świetlice.


Od 2014 roku wprowadzamy darmowy podręcznik. W roku szkolnym 2015/2016 korzystać z niego będzie ponad 1,7 miliona uczniów ze wszystkich pierwszych, drugich i czwartych klas publicznych szkół podstawowych, oraz uczniowie pierwszych klas publicznych gimnazjów 

 

Już w 2015 roku w portfelach rodzin zostanie kilkaset milionów złotych. W 2016 roku, gdy darmowy podręcznik będzie już we wszystkich klasach szkół podstawowych i gimnazjów, rodzice zaoszczędzą blisko miliard złotych.

 

Zwiększyliśmy jakość nauczania i opieki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Polscy uczniowie zajmują dziś czołowe miejsca w światowych rankingach oceniających jakość nauki. Stało się to możliwe także dzięki zaangażowaniu nauczycieli: dziś zarabiają średnio o połowę więcej niż siedem lat temu. 

 

Z funduszy europejskich sfinansowaliśmy stworzenie w polskich szkołach 250 tysięcy stanowisk komputerowych. Już 130 tysięcy nauczycieli skorzystało ze szkoleń informatycznych. Dzięki dobrze wykorzystanym unijnym pieniądzom mogliśmy sfinansować również staże zawodowe i praktyki dla 245 tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Odbudowujemy szkolnictwo zawodowe: daliśmy samorządom blisko cztery miliardy złotych na unowocześnienie szkół zawodowych i techników. Dodatkowe 600 milionów złotych na ten cel zapisaliśmy w budżecie państwa. Przekonujemy uczniów i rodziców, że zmodernizowane szkoły zawodowe i technika dają większą pewność dobrej pracy, lepiej przygotowują do potrzeb rynku. Rok szkolny 2014/2015 ogłosiliśmy „Rokiem Zawodowców”. Nasze działania przyniosły pierwsze efekty: w roku szkolnym 2014/2015 dalszą edukację w technikach wybrała rekordowa liczba gimnazjalistów – 37 procent wszystkich uczniów. Jeszcze w roku szkolnym 2006/2007 było ich zaledwie 29 procent.

 

Zagwarantowaliśmy dzieciom tańszy dostęp do kultury Wprowadziliśmy zasadę, że dzieci do 16. roku życia płacą tylko złotówkę za wstęp do kilkudziesięciu państwowych muzeów. Wierzymy, że to przyczyni się do zwiększenia jakości edukacji. 

 

 

PAŃSTWO WSPIERA MŁODYCH W ZAKUPIE PIERWSZEGO MIESZKANIA

 

Na program „Mieszkanie dla Młodych” tylko w 2015 roku budżet państwa przeznaczył 715 milionów złotych. Wiemy, że własne mieszkanie to często podstawowy warunek, by móc założyć rodzinę. Dlatego konsekwentnie od kilku lat rząd stara się pomóc Polakom w realizacji tych aspiracji. Pierwszym programem była „Rodzina na swoim”. Obecnie działa program „MdM”. Od początku jego działalności z dofinansowania kupna mieszkania skorzystało już ponad 26 tysięcy osób.

 

ZREFORMOWALIŚMY ZASADY UDZIELANIA POMOCY OSOBOM NAJUBOŻSZYM  


Dzięki przyjętej przez rząd PO i PSL reformie prawa – ustawie „Złotówka za złotówkę” – zmieniony został system świadczeń społecznych. Rodzice, którzy znajdą lepiej płatną pracę i przekroczą próg dochodowy, nie będą automatycznie pozbawiani świadczenia; zostanie ono jedynie zmniejszone o kwotę przekroczenia progu. Skorzysta na tym 160 tysięcy polskich rodzin.

 

POWIĘKSZYLIŚMY ULGI PODATKOWE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH


Na każde trzecie dziecko ulga została podwyższona z 1668 złotych do 2000 złotych, a na czwarte i kolejne dziecko wzrosła z 2224 złotych do 2700 złotych. Dodatkowo te rodziny wielodzietne, które rozliczą swój PIT elektronicznie, szybciej otrzymają zwrot podatku (maksymalnie w ciągu 30 dni).

 

PODWYŻSZENIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH


Od maja 2014 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła do 1000 złotych, od 2015 roku podwyższono je do 1200 złotych, a od 2016 roku wzrośnie do 1300 złotych.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO


Bezpieczeństwo to fundamentalna sprawa dla Polski i Polaków. Położenie geopolityczne i tragiczna historia wymagają traktowania spraw obrony jako zawsze pozostających w centrum uwagi władz państwowych, zapewniających własne zdolności obronne i skuteczne sojusze. Tą filozofią kierowaliśmy się przez osiem ostatnich lat. Wprowadziliśmy zawodową armię i rozpoczęliśmy największy w historii III RP program modernizacji uzbrojenia. Równolegle wzmocniliśmy nasze relacje z sojusznikami – stała obecność żołnierzy i sprzętu NATO na terytorium Polski jest już dziś faktem. Z inicjatywy polskich władz najbliższy szczyt NATO odbędzie się w 2016 roku w Warszawie, dając podstawę do decyzji wzmacniających trwale bezpieczeństwo Polski. 

 

 

Tak samo ważne jest bezpieczeństwo każdego z nas na ulicy, w domu, na drodze. Państwo musi gwarantować, że jest zdolne nieść niezawodną pomocy w razie klęski żywiołowej lub innych zdarzeń, gdy życie i zdrowie obywatela jest zagrożone.

 

WIĘKSZE WYDATKI NA BEZPIECZEŃSTWO. Platforma Obywatelska zapewni stały wzrost wydatków na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Polaków. Szczególnego docenienia - także pod względem materialnym - wymagają żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy cywilni narażające dla nas swoje życie i zdrowie.

 

ŻOŁNIERZ PROFESJONALISTA I PATRIOTA. Silna armia to dobrze wyszkoleni i zmotywowani żołnierze. Platforma Obywatelska wprowadziła armię zawodową, teraz w centrum będzie mieć podnoszenie statusu żołnierza - profesjonalisty i pracownika wojska.

 

MODERNIZACJA WOJSKA POLSKIEGO. Prowadzimy wielki program doposażania Sił Zbrojnych RP w nowoczesny sprzęt, wzmacniamy kolejne garnizony w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej części kraju. Modernizacja armii jest dźwignią polskiego przemysłu i nauki. Budowa naszych własnych zdolności obrony i odstraszania jest powiązana z tworzeniem nowych miejsc pracy i dopływem nowoczesnych technologii do skonsolidowanego polskiego przemysłu obronnego, dysponującego własnym zapleczem naukowo-badawczym. Pozyskujemy system obrony powietrznej „Wisła”. Wyposażamy naszą armię w nowoczesną artylerię lufową i artylerię rakietową dalekiego zasięgu. Wojsko będzie dysponować systemami bezzałogowymi: powietrznym, morskim i lądowym. Marynarka Wojenna otrzyma kilkanaście nowych okrętów.

 

 

 

 

 

POLSKA SILNA W NATO, NATO SILNE I OBECNE W POLSCE. Udział w Sojuszu Północnoatlantyckim pozostaje kluczowym elementem bezpieczeństwa militarnego Polski. Będziemy, także w ramach przygotowań szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku, prowadzić działania zmierzające do zapewnienia trwałej obecności wojsk sojuszniczych na terytorium Polski oraz budowy infrastruktury NATO.

 

OBYWATELE NA RZECZ OBRONY OJCZYZNY. Obrona Ojczyzny jest obowiązkiem każdego obywatela. Szczególnym wsparciem otaczamy ochotników gotowych do poświęcenia się różnym działaniom na rzecz obronności. Wzmacniamy współpracę z rozwijającym się ruchem organizacji proobronnych. W oparciu o rezerwistów rozwijamy formację Obrony Terytorialnej jako ważnego elementu systemu bezpieczeństwa państwa.

 

 

SZACUNEK I POMOC DLA WETERANÓW. W 2014 roku zostało otwarte Centrum Żołnierza Weterana Misji poza Granicami Kraju jako wyraz szacunku i wsparcia Państwa dla tych, którzy służyli Polsce i pokojowi światowemu daleko od kraju. W 2012 wdrożona została ustawa o weteranach.

 

BLISKO POLICJANT Przyjazna i skuteczna policja to fundament bezpieczeństwa osobistego obywateli. Rezultaty niezależnych badań społecznych prowadzonych od wielu lat dowodzą, że poczucie bezpieczeństwa Polaków utrzymuje się na wysokim poziomie, podobnie jak wskaźniki społecznych ocen pracy Policji, która jest służbą odpowiedzialną za wykonywanie największej liczby zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w kraju.

 

PRZECIWDZIA LANIE PRZESTĘPSTWOM W CYBERPRZESTRZENI. Przestrzeń wirtualna poza oczywistymi korzyściami wiąże się także z wieloma zagrożeniami i jest obecnie miejscem, w którym popełniane są przestępstwa. Zwalczanie tego zjawiska wymaga działań w trzech obszarach: (1) przygotowania merytorycznego funkcjonariuszy policji; (2) wyposażenia ich w odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie; (3) rozbudowa specjalnej komórki w ramach struktury policji, która będzie zajmowała się cyberprzestępczością. 

 

WZMOCNIENIE SYSTEMU ANTYTERRORYSTYCZNEGO. Pomimo utrzymującego się niskiego poziomu zagrożenia terrorystycznego w kraju konieczne są działania podnoszące zakres współpracy instytucji dbających o zabezpieczenie antyterrorystyczne, zwiększenie wiedzy i świadomości obywateli co do możliwości wystąpienia zdarzeń oraz zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia. 

 

PROGRAM STANDARYZACJI KOMENTD I KOMISARIATÓW POLICJI. Rozpoczęcie w 2013 roku wdrażania Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji, który zakłada systemową poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji poprzez inwestycje i remonty dotyczące obiektów policyjnych doprowadził do poprawy warunków pracy policjantów w każdym województwie. W wielu jeszcze miejscach w kraju warunki te są niewystarczające, dlatego planujemy kontynuować program i na kolejne lata przygotować nową wersję programu modernizacji i standaryzacji komend i komisariatów. 

 

OCHRONA OBYWATELI W CZASIE ZAGROŻEŃ. Jednym z priorytetów, zgodnie z rządowym Programem Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 – 2020,  jest skuteczna ochrona obywateli w sytuacjach zagrożeń. Program obejmuje koordynację działań i integrację relacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz systemu powiadamiania ratunkowego. Istotne jest także określenie jasnych procedur udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej, usprawnienie współpracy organów i służb odpowiedzialnych za ochronę ludności, ścisłą współpracę państwowych służb ratowniczo-gaśniczych z ochotniczymi strażami pożarnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

PROGRAM STANDARYZACJI I MODERNIZACJI JEDNOSTEK STRAŻACKICH. Konieczne jest kontynuowanie programu inwestycyjnego w systemie ratowniczo-gaśniczym poprzez budowę nowych niezbędnych obiektów,  modernizację istniejących oraz wymianę zużytego sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków.