Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Bezpieczeństwo narodowe

 

 

 

 

 

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Obrony Narodowej - Mariusza Błaszczaka


          Wypowiedź posła  Czesława  Mroczka  podczas posiedzenia Sejmu w dniu 07.07.2023r.:

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Proszę państwa, jakie znacie polskie systemy uzbrojenia, które sprawdzają się na Ukrainie? System przeciwlotniczy Piorun i armatohaubica Krab - to są produkty z czasów rządów Platformy i PSL-u. (Oklaski)

(Poseł Jakub Rutnicki: Można?)

Po blisko 8 latach waszych rządów pokażcie mi jeden produkt polskiego przemysłu, który jest waszym dorobkiem. Nie ma żadnego. (Oklaski)

(Głos z sali: Nie ma.)

(Głos z sali: Hańba! Zero.)

Proszę państwa, rosyjska rakieta uderzyła w środek naszego kraju przy bierności instytucji państwa polskiego.

(Poseł Janusz Korwin-Mikke: Mamy pewność, że to rosyjska rakieta?)

Szczątki tej rakiety zostały odnalezione po kilku miesiącach przez postronną osobę. Gdzie był minister Błaszczak? Są dwie wersje jego postępowania: wiedział i nic nie zrobił; nic nie zrobił, bo nie wiedział.

(Głos z sali: To już było!)

Obie wersje są dla niego kompromitujące. (Oklaski) Pozostawienie szczątków tej rakiety stwarzało potencjalnie ogromne niebezpieczeństwo dla ludności i skutkuje odpowiedzialnością nie tylko polityczną, ale również polityczno-karną. Dlatego najważniejsze osoby w państwie: prezydent, premier, minister obrony rozpoczęły ucieczkę od odpowiedzialności, wyścig na oświadczenia o tym, kto wiedział mniej. (Oklaski)

(Głos z sali: Błaszczak ma... że sam nie wie, co robi.)

Minister obrony narodowej postanowił całą odpowiedzialność w tej sprawie przerzucić na wojsko.

(Głos z sali: Wstyd!)

(Głos z sali: Wstyd! Hańba!)

W normalnych czasach można byłoby zapytać: Po co komu taki minister? Ale w czasach zagrożenia taki minister sam stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa... (Oklaski)

(Głos z sali: Amerykanie już ich mają dość.)

...wywołując konflikt między władzą cywilną a wojskiem. My w tej sprawie mówimy jasno: Murem za polskim mundurem! (Oklaski)

(Głos z sali: Ha, ha, ha!)

(Głos z sali: Już nie gestapowcy.)

(Głos z sali: To już nie śmiecie?)

(Głos z sali: Wasi idole tak mówili.)

Ta sprawa pokazuje wielką rozbieżność między propagandą rządów PiS a faktycznym stanem w tej sprawie. W październiku ub.r. pan minister Błaszczak powiedział: Zbudowaliśmy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej. Dzięki staraniom rządu PiS nasze niebo jest bezpieczne.

(Głos z sali: Ha, ha, ha!)

Kilka tygodni później w wyniku wybuchu rakiety w Przewodowie życie straciło dwóch polskich obywateli, a chwilę później rosyjska rakieta uderzyła pod Bydgoszczą. Dlaczego nie zadziałał ten wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej?

(Głos z sali: Żadnych rakiet.)

(Głos z sali: Bo go nie ma.)

Bo go nie ma. A wiecie państwo, dlaczego go nie ma? Dlatego, że zamiast ośmiu baterii systemu Patriot minister Błaszczak w 2018 r. kupił dwie. Przez wiele lat pytałem: Gdzie jest pozostałe sześć baterii?

(Głos z sali: Coście, cwaniaczki, zrobili z tarczą antyrakietową?)

O pozostałe sześć baterii wystąpił do Amerykanów po wybuchu wojny na Ukrainie na pełną skalę. Rząd amerykański kilka dni temu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce tych sześciu baterii. One będą w Polsce dopiero za kilka lat.

(Poseł Borys Budka: Hańba! Wstyd!)

Ta sprawa pokazuje, że minister Błaszczak zmarnował, przespał kilka lat. (Oklaski)

(Poseł Jakub Rutnicki: Hańba!)

Do działania pobudził go huk rosyjskich armat w czasie wojny na Ukrainie i zaczął się chaotyczny system pozyskiwania sprzętu. Dowodów na to jest wiele, m.in. system HIMARS.

Proszę państwa, w listopadzie i grudniu ubiegłego roku w czasie wielkiego zagrożenia rakietowego dla naszego kraju, kiedy nie mieliśmy własnego systemu obrony...

(Głos z sali: A to skąd wiecie, że nie mamy? Coście zrobili z tarczą antyrakietową?)

...sojusznicy zaproponowali nam wzmocnienie naszej obrony, oferując system baterii Patriot. Początkowo minister Błaszczak przychylił się, nawet wskazał miejsce, gdzie te baterie mają być rozmieszczone, ale w sprawie wypowiedział się prezes Jarosław Kaczyński. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że te baterie w Polsce będą tylko dla dekoracji, mogą mieć znaczenie jakieś niewielkie, dekoracyjne właśnie, a nie militarne i polityczne. I minister Błaszczak zmienił zdanie, odmówił przyjęcia tego wzmocnienia.

(Głos z sali: Błąd urzędniczy był.)

(Poseł Borys Budka: Techniczny.)

Okazało się, proszę państwa, że baterie były niemieckie, i nie pasowało to do propagandy PiS-owskiej. Korzyści partyjnej propagandy są dla tych ludzi ważniejsze niż dobro Polaków, niż bezpieczeństwo kraju. (Oklaski)

(Głos z sali: Taka prawda.)

(Głos z sali: Co ty opowiadasz?)

W spokojnych czasach można by było powiedzieć, że (Dzwonek) przeżyliśmy Macierewicza i Misiewicza, przeżyjemy i Błaszczaka, ale czasy nie są spokojne.

(Głos z sali: Kończ.)

Potrzebny jest minister obrony narodowej, dla którego dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będzie najważniejszym nakazem, a nie korzyści partyjne, własne korzyści. (Oklaski) Polacy już wiedzą, Polacy już wiedzą, że minister Błaszczak stwarza tylko kłopoty. Potrzebny jest minister, który zagwarantuje bezpieczeństwo.

(Głos z sali: Do Berlina.)

Dlatego minister Błaszczak musi odejść. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

 

 

 

Emerytury z FUS dla byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych.


Tysiące byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych wpadło w pułapkę zastawioną przez państwo. Po zakończeniu służby podjęli zatrudnienie na rynku cywilnym. Pracując byli zobligowani do odprowadzania składek na ZUS. Zgromadzili kapitał emerytalny, ale nie mogą z niego skorzystać, bo ZUS ustala im wysokość emerytury i jednocześnie odmawia jej wypłaty.


Ta sprawa wymaga zainteresowania i działania. Z roku na rok coraz bardziej nabrzmiewa problem społeczny, jakim jest zakaz pobierania jednocześnie emerytury mundurowej i emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy służbę rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 roku, a po jej zakończeniu podjęli pracę na rynku cywilnym i uzyskali z tego tytułu nowe uprawnienia emerytalne. Sytuacja tych osób jest drastycznie gorsza niż sytuacja żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 1999 roku, bowiem oni mogą pobierać jednocześnie emeryturę mundurową jak i emeryturę z FUS, jeśli nabędą takie uprawnienia.


Przedstawiciele rządu w odpowiedzi na apele i postulaty o zmianę przepisów prawa zmierzającą do zniesienia omawianego zakazu odpowiadają odmownie i argumentują, że obowiązujące przepisy są właściwe, bowiem w przypadku osób, które podjęły służbę przed 1 stycznia 1999 roku, okresy zatrudnienia na rynku cywilnym mogą być wliczane do wymiaru emerytury mundurowej i to na bardzo korzystnych warunkach. W praktyce jednak takie sytuacje są niezwykle rzadkie. W przypadku zdecydowanej większości byłych żołnierzy i funkcjonariuszy emerytura mundurowa nie obejmuje ich cywilnego stażu pracy. Tak więc mamy do czynienia z sytuacją, w której osoby te podejmując zatrudnienie po zakończeniu służby były zmuszone do ubezpieczenia w FUS i wpłacania składek emerytalnych, a teraz nie mogą skorzystać z wypracowanego przez siebie kapitału emerytalnego.


Przedmiotowa sprawa staje się coraz bardziej kontrowersyjna i bulwersująca. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24.01.2019 roku, sygnatura akt: I UK 426/17 uznał racje żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy nie mogą pobierać dwóch świadczeń i nie mieli możliwości doliczenia cywilnego okresu pracy do emerytury mundurowej. Sąd orzekł, że sytuacja takich osób jest identyczna z sytuacją tych, którzy przystąpili do służby po 1 stycznia 1999 roku, co oznacza, że zdaniem sądu mogą pobierać dwa świadczenia jednocześnie. Niestety organy emerytalne nie stosują się do tego wyroku Sądu Najwyższego i w dalszym ciągu odmawiają wypłaty dwóch świadczeń. W świetle powyższego widać wyraźnie, że potrzebna jest pilna reakcja ustawodawcy.

 

Z uwagi na powyższe Koalicja Obywatelska w dniu 17.04.2023 roku wniosła do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mam zaszczyt być przedstawicielem wnioskodawców. Projekt ten rozwiązuje opisane wyżej problemy byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, wprowadzając uprawnienie do pobierania jednocześnie dwóch świadczeń emerytalnych: emerytury mundurowej i emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych w przypadku nabycia prawa do każdej z nich. Omawiany projekt został skierowany do konsultacji i uzgodnień.


Ponadto posłowie Koalicji Obywatelskiej podejmują próby rozwiązania przedmiotowej sprawy przy okazji innych przedłożeń związanych z nowelizacją przepisów emerytalnych.


 

 

 

Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w sprawie rosyjskiej rakiety, która  uderzyła w środek naszego kraju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich.

 

Niniejszą ustawą chcemy doprecyzować przepisy dotyczące użycia Sił Zbrojnych w czasie pokoju w sytuacji zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, jak również w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych.

Mieliśmy takie przepisy, ale wiadomo, że pojawiają się co chwila nowe rodzaje zagrożeń. Nie dziwi w związku z tym, że mamy do czynienia z rządowym przedłożeniem, które zmierza do tego, by proces podejmowania decyzji po reakcji Sił Zbrojnych był bardziej skuteczny, żebyśmy czuli się bardziej bezpieczni.

 

W przypadku zagrożenia rakietowego, kiedy mamy do czynienia z ograniczonym czasem na reakcję, na zadziałanie - 10 minut, rząd wprowadza  taki sposób działania, że dowódca operacyjny ma podjąć decyzję, wyznaczyć dokładnie broń, systemy, którymi piloci czy baterie przeciwlotnicze, rakietowe mają działać. To może zająć pół dnia. Taka rakieta jak ta pod Bydgoszczą akurat porusza się z niewielką prędkością, ale w przypadku rakiet balistycznych albo hipersonicznych ten czas będzie jeszcze krótszy.

 

Ta ustawa nie daje właściwej odpowiedzi na te zagrożenia. Najpierw powinien być wymyślony wojskowy system reagowania, a dopiero później powinien być przełożony na model prawny, porządku prawnego. Gdyby rządzący dali trochę więcej czasu, gdybyśmy z ekspertami popracowali, może uchwalilibyśmy przepisy, które dawałyby skuteczne narzędzie do zapewnienia Polakom bezpieczeństwa. Niestety rozwiązania przyjęte w tym projekcie zmiany ustawy, w szczególności w zakresie zagrożeń z powietrza, absolutnie nie będą właściwe i nie pozwolą na właściwe reagowanie Sił Zbrojnych.

 

My jako opozycja jesteśmy za tym, żeby dać Wojsku Polskiemu skuteczne narzędzia zwalczania tych zagrożeń i z morza, i z powietrza.

 

 

Wniosek w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej o uzupełnienie porządku obrad o informację ministra Obrony Narodowej dotyczącą bezpieczeństwa naszego kraju w związku z zagrożeniem rakietowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rok 2022  był rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę odejść z wojska.

 

 

 

 

 

W świetle wojny na Ukrainie wiadomo, że nie ma bezpieczeństwa obywateli, nie ma bezpieczeństwa państwa bez systemu obrony powietrznej, w szczególności przeciwrakietowej, nie ma bezpieczeństwa bez artylerii rakietowej, bez śmigłowców wsparcia bojowego, wreszcie bez systemów bezzałogowych powietrznych, bez dronów. Nie mamy tych systemów.

 

 

 

 

 

 

 

Korzystamy z pomocy sojuszniczej a  ten system sojuszniczy wymaga wsparcia poprzez rozmieszczenie na terenie naszego kraju dodatkowych baterii przeciwrakietowych.

Niestety pan minister Błaszczak podjął wyjątkowo nieodpowiedzialną, bulwersującą decyzję o odmowie przyjęcia wsparcia sojuszniczego, narażając tym samym na szwank życie i zdrowie naszych obywateli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rząd przedstawił plan dotyczący zaciągnięcia długu na obronę narodową na kwotę 55 mld zł na najbliższe 2 lata.

Pytany o to, co zamierza za to pozyskać, jakie środki, jaki sprzęt i uzbrojenie pozyska Wojsko Polskie, tego już się nie dowiedzieliśmy. Nie ma informacji na temat tego, do czego posłużą te pieniądze, kiedy ten nowy sprzęt zostanie pozyskany, kiedy wojsko będzie nim dysponować.Na to nie ma akceptacji.

 

 

 

 

 

 

 Potrzebę posiadania skutecznych systemów obrony powietrznej przez nasz kraj zdefiniowaliśmy kilkanaście lat temu.

W kwietniu 2015 r., dokładnie 7 lat temu, rząd Platformy i PSL-u zdecydował o wyborze oferty amerykańskiej na pozyskanie systemu obrony powietrznej średniego zasięgu - patriotów. Wtedy powiedzieliśmy, że potrzeba ośmiu baterii. Minęło 7 lat i tych baterii nie mamy, dlatego że rząd PiS-u 3 lata zwlekał z tym, żeby podpisać umowę z Amerykanami, od 2015 r. do 2018 r., i zamiast ośmiu baterii podpisano umowę na tylko dwie baterie.

 

 

 

 

 

 

Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu dotycząca  rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw .

 

Tą ustawą posłowie PiS chcą usunąć tryb zamówień publicznych z obszaru obronności państwa. Trzeba sobie jasno powiedzieć: bez zamówień publicznych nie ma uczciwego państwa. Bez zamówień publicznych, bez konkurencyjnych postępowań nie ma dobrej ceny i nie ma dobrej jakości, jeżeli chodzi o sprzęt pozyskiwany dla polskiej armii.

 

 

 

 

 

Eurokorpus to niezwykle ważny element bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej i NATO.

 

 

 

Informacja  w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i podejmowanych działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilny rządowy projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

 

 

 

 

Rozpatrzenie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

 

 

 

 

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wystąpienie z dnia 31.01.2019r.- pytanie w sprawach bieżących dot. programu pozyskania dla naszego wojska artylerii rakietowej.

 

                                                   

 

 

                                              Wystąpienie z dnia 06.03.2018r. - debata na temat tzw. Ustawy Degradacyjnej


                             
            
                                                                         

                                   Wystąpienie z dnia 06.02.2018r.- debata na temat Sprawozdania Komisji Obrony Narodowej

                                                            
                                                                                                          Wystąpienie z dnia 26.01.2018 r - pytania w sprawach bieżących

                                                           "

                                           
                                  Wystąpienie z dnia  09.01.2018 r. debata o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
                                                           
                                                                                             Wystąpienie z dnia 13.12.2017 r. - debata na temat sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej
             
                                                                                                


                                Wystąpienie z dnia 13.12.2017 r. dyskusja na temat zmiany ustawy o zmianie ustawy o amunicji
                                                              
                                                           
                                             


                                     Wystapienie z dnia 12.12.2017 r. debata na temat udzielenia wotum zaufania dla Rządu

                                                                                               06.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej.
                                                                         
                                                           

 

                        Wystapienie z dnia 08.11.2017r. debata na temat dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

 

                                                       

 

 

                                          Wystapienie z dnia 10.10.2017r. debata na temat Ustawy Budżetowej na rok 2018.

 

                                                     

 

 

 

                      wystąpienie z dnia 28.09.2017r. debata na temat przetargu na samoloty dla najwyższych urzędnikow państwowych-cd.

 

                                                   

 

 

 

                      wystąpienie z dnia 28.09.2017r. debata na temat przetargu na samoloty dla najwyższych urzędnikow państwowych

 

                                                 

 

 

 

                          wystąpienie z dnia 28.09.2017r. debata na temat  przebudowy, modernizacji, finansowania Sił Zbrojnych -cd

 

                                                                                     

 

 

 

                      wystąpienie z dnia 28.09.2017r. debata na temat  przebudowy, modernizacji, finansowania Sił Zbrojnych       

 

                                                

 

 

 

                     wystąpienie z dnia 15.09.2017r. debata na temat  przebudowy, modernizacji, finansowania Sił Zbrojnych- cd.

 

                                             

 

 

 

                    wystąpienie z dnia 15.09.2017r. debata na temat  przebudowy, modernizacji, finansowania Sił Zbrojnych

 

                                            

 

 

 

 

                                        wystąpienie z dnia 12.07.2017r. - funkcjonowanie Funduszu Dróg Samorządowych.

 

                                            

 

 

 

                              wystąpienie z dnia 24.05.2017r. debata - wotum nieufności dla ministra Antoniego Macierewicza

 

                                             

 

 

                                               wystąpienie z dnia 29.01.2016r.- dyskusja o polityce zagranicznej.

 

 

                                         

 

 

 

                                         wystąpienie z dnia 28.01.2016r.- dyskusja o służbie wojskowej szeregowych- cd.

 

                                        

 

 

 

                                           wystąpienie z dnia 28.01.2016r.- dyskusja o służbie wojskowej szeregowych.