Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Komisje

 

Komisja Obrony Narodowej - zastępca przewodniczącego - od 13.11.2019 r.

Podkomisja stała do spraw wspólpracy z zagranicą i NATO - od 16.01.2020 r.

Podkomisja stała do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP - od 16.01.2020 r.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny -zastępca przewodniczącego - od 03.03.2022r.do 06.04.2022r.

 

Komisja Infrastruktury - od 13.11.2019 r.

Podkomisja stała do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty - od 23.01.2020 r.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz innych niektórych ustaw - od 29.09.2022r. 

Parlamentarny zespół do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - od 21.11.2019r.

 

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

 

Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO - od 09.01.2020r.

Polsko- Bałkańska Grupa Parlamentarna        - od 23.01.2020r.

Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna        - od 17.09.2020r.

Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna          - od 26.02.2020r.

Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna     - od 29.09.2021r.

Polsko-Saudyjska Grupa Parlamentarna          - od 26.02.2020r.

 

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

 

Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego     - od 21.11.2019r.