Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP


Wywiad Posła Cz. Mroczka dla TV Siedlce

30 listopada 1999

M.in. o polityce, sytuacji ekonomicznej oraz perspektywach budowy autostrady do Siedlec- wywiad Posła Cz. Mroczka dla TV Siedlce