Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP


Wojsko Polskie: Modernizacja (serial)

24 sierpnia 2015