Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP


Nowy Dzwon: Otwarci na miasto

30 lipca 2015

Żandarmeria wojskowa od lat wpisuje się w krajobraz Mińska Mazowieckiego. Mimo swoich wojskowych funkcji jest bardzo otwarta na współpracę z lokalną społecznością i właśnie o tej współpracy oraz planowanych inwestycjach rozmawiano podczas spotkania z wiceministrem obrony narodowej Czesławem Mroczkiem, który 17 lipca odwiedził mińskich żandarmów. Była to również pierwsza oficjalna wizyta w mińskiej jednostce nowego komendant głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Piotra Nideckiego.

 

Głównym tematem piątkowego spotkania w mińskich jednostkach, w którym udział wzięli wiceminister obrony narodowej Czesław Mroczek, komendant główny ŻW gen. bryg. Piotr Nidecki, dowódcy obu jednostek płk Tomasz Szoplik i płk dr hab. Piotr Płonka oraz miński burmistrz Marcin Jakubowski była ocena realizacji działań, a w szczególności przegląd inwestycji zrealizowanych w ciągu ostatnich lat na terenie żandarmerii wojskowej oraz współpraca z lokalną społecznością. A warto wiedzieć, że z wielu obiektów wybudowanych na terenie jednostki mińszczanie bez problemu mogą korzystać.

 

Bardzo otwarty na miasto jest zmodernizowany Klub Żandarmerii Wojskowej, gdzie znajduje się sala koncertowa, pełniąca również funkcję kina, biblioteka oraz sale konferencyjne. Dzięki wojsku wschodnia część miasta zyskała coraz prężniej działający ośrodek kultury. Mińszczanie mogą również korzystać z nowoczesnych obiektów sportowych czyli wielofunkcyjnej hali sportowej, siłowni oraz boiska sportowego. Ponieważ jednak te obiekty znajdują się na zamkniętym terenie jednostki konieczne jest zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy.

 

– Wraz z rozwojem i rozbudową obu jednostek Żandarmerii Wojskowej rozwija się także infrastruktura miasta. W coraz większym zakresie realizowana jest współpraca wojska z miastem – podkreślał wiceminister Mroczek, zaznaczając że obydwie jednostki coraz bardziej otwierają się na mieszkańców nie tylko uczestnicząc w różnego rodzaju imprezach, ale również udostępniając mieszkańcom, oczywiście na określonych zasadach, część swoich obiektów.

 

Jednak inwestycje w żandarmerii to nie tylko obiekty sportowe i kulturalne. W ciągu ostatnich dwóch lat zmodernizowano budynek kasyna wojskowego który został dostosowany do potrzeb stołówki żołnierskiej, przebudowano ambulatorium z izbą chorych oraz wybudowano nowoczesny obiekt przeznaczony na archiwum Żandarmerii Wojskowej. Trwają również prace warte blisko 7 mln. zł związane z przebudową budynku dydaktyczno-szkoleniowego wraz z jego nadbudową, które powinny zakończyć się już w sierpniu. Do końca października zostanie oddany do użytku nowy parking, którego budowa kosztowała ponad 2,6 mln. zł. Jesienią w budynku archiwum zostanie zakończony montaż wyposażenia technologicznego za ponad pół mln. zł. W przyszłym roku zakończone zostaną prace związane z przebudową kancelarii tajnej i punktu obsługi dokumentów zagranicznych wraz z modernizacją systemu alarmowego pododdziałowych magazynów broni, budowa specjalistycznego toru przeszkód typu „francuz” oraz budowa stanowiska postojowego dla polowej kancelarii kryptograficznej. Te inwestycje kosztować będą nieco ponad półtora mln. zł.


– Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej funkcjonuje już od wielu lat i wykonywał wiele zadań w misjach poza granicami kraju. Centrum Szkolenia ma krótszą historię, ale od kilku wykonuje swoje zadania związane z doskonaleniem zawodowym żandarmów oraz kształceniem podoficerów dla Żandarmerii Wojskowej. Dla mińszczan te nowe obiekty są ważne, jednak są one niezwykle istotne z punktu widzenia funkcji, jakie pełnią w tej jednostce. Poprzez inwestycje, które liczone są tutaj w dziesiątki milionów złotych zbudowano już wiele, ale jest tez wiele potrzeb w obu jednostkach. Jestem bardzo zadowolony, że nowy komendant główny jest tak doskonale zorientowany w potrzebach mińskich jednostek i akceptuje postulaty zgłaszane przez dowódców obu jednostek wyznaczając kolejność realizacji poszczególnych zadań w ciągu najbliższych kilku lat. Nalęży z zadowoleniem stwierdzić, że większość zadań z zakresu infrastruktury i wyposażenia została zrealizowana, natomiast kilka ważnych rzeczy jest jeszcze do przeprowadzenia i będziemy je realizować – zapowiedział wiceminister Mroczek.

 

Zapewnił też, że będzie wspierał kolejne projekty inwestycyjne, które poprawią warunki funkcjonowania obu jednostek. Do najpilniejszych należą min. budowa dodatkowych garaży, modernizacja budynku na potrzeby pododdziałowych magazynów broni,  remont ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, budowa urządzenia do mycia samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,  modernizacja i rozbudowa basenu, budowa internatu, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa dróg i placów utwardzonych wraz z odwodnieniem oraz budowa budynku biurowo – magazynowego. Czy uda się to zrealizować – wiele będzie zależało nie tylko od komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Piotra Nideckiego ale przede wszystkim od środków finansowych, jakie otrzyma mińska jednostka.

Źrodło: Nowy Dzwon