Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP


F-16 nad Mińskiem

23 listopada 2006