Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP


Czy stracą mandaty?

8 lutego 2007