Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Z gruntami rolnymi jak ze stadninami koni - czyli PIS w rolnictwie.

8 kwietnia 2016


To motto z konferencji prasowej Czesława Mroczka posła na Sejm RP i  Dariusza Jaszczuka burmistrza miasta i gminy Mrozy, którzy omówili nowe regulacje prawne w obrocie gruntami rolnymi, wprowadzane przez ministra rolnictwa K. Jurgiela.

Zgodnie z tymi przepisami:

  - wprowadzony zostanie 5 letni zakaz sprzedaży nieruchomości rolnych  należących do Skarbu Państwa,

- nabywcami nieruchomości rolnych w Polsce będą mogli być tylko rolnicy indywidualni

 (tj. rolnicy posiadający kwalifikacje rolnicze i prowadzący osobiście co najmniej przez 5 lat gospodarstwo rolne o powierzchni do 300 ha.) Wyjątek od tej zasady został uczyniony dla:

 1. Skarbu Państwa,

 2. jednostek samorządu terytorialnego,

 3. kościelnych osób prawnych i związków wyznaniowych,

 4. osób bliskich ( min. rodziców., dzieci, rodzeństwa),

- wprowadzony będzie zakaz zbycia lub oddania nieruchomości rolnej w  posiadanie innemu podmiotowi, bez zgody sądu, przez okres 10 lat od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości nabytych od Skarbu Państwa przez 15 lat,

- zwiększone zostaną kompetencje administracji dotyczące kontroli działalności rolniczej.

  Omawiane przepisy uderzają w:

- rolników, utrudniając nabywanie i zbywanie gruntów rolnych, doprowadzą do obniżenia ich wartości przez co zmniejszą zdolność  kredytową ( inwestycyjną) rolników,

- Polaków niebędących rolnikami, zabraniając im nabywania nieruchomości rolnych,

- w rozwój lokalny, ponieważ nie będzie można nabywać nieruchomości rolnych z myślą o ich przyszłej zabudowie.

Miały być utrudnienia dla obcokrajowców, będą przede wszystkim dla Polaków, w tym rolników.

 

 

Aktualności

Więcej

Media

Więcej