Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Komisje

Komisja Obrony Narodowej - od 16.11.2015, funkcja: zastępca przewodniczącego

 

Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP- od 16.01.2016r.

 

Podkomisja stała ds. współpracy z zagranicą i NATO- od 16.01.2016r.