Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Komisje

 

Komisja Obrony Narodowej - zastępca przewodniczącego - od 13.11.2019 r.

Podkomisja stała do spraw wspólpracy z zagranicą i NATO - od 16.01.2020 r.

Podkomisja stała do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP - od 16.01.2020 r.

 

Komisja Infrastruktury - od 13.11.2019 r.

Podkomisja stała do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty - od 23.01.2020 r.