Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Świąteczny prezent od Ministerstwa Infrastruktury I Rozwoju

18 grudnia 2013
Rozpoczęły się prace związane z budową autostrady z Warszawy do Mińska Mazowieckiego.

W dniu 18.12.2013 r. Mazowiecki Oddział Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji dot. budowy autostrady A2 na odcinku 14,6 km od węzła Lubelska do istniejącej autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego. W wyniku tego postępowania powstanie koncepcja programowa i materiały niezbędne do uzyskania zgody na realizację inwestycji.


Rozpoczęcie tego zadania było możliwe dzięki wcześniejszej decyzji Rady Ministrów o dokończeniu tzw. Ringu Warszawskiego, czyli wybudowaniu wschodniego odcinka obwodnicy Warszawy. Obwodnica ta przenosić będzie również ruch autostradowy przez miasto i na wschodzie kończyć się będzie w węźle Lubelska. Dalej na wschód przebiegać będzie autostrada A2. Dlatego teraz gdy wiadomo jak przebiegać będzie Ring Warszawski można było rozpocząć prace dot. budowy autostrady A2 z Warszawy do Mińska Mazowieckiego.