Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Rola Polskiej Grupy Zbrojeniowej w procesie modernizacji SZ

12 marca 2015


Rola Polskiej Grupy Zbrojeniowej w procesie modernizacji technicznej sił zbrojnych była tematem przewodnim konferencji, która odbyła się 10 marca br. w Warszawie. Organizatorami spotkania byli Ministerstwo Obrony Narodowej, Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”.

             Sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek podkreślił znaczenie realizowanego przez resort planu modernizacji technicznej na przyszłość polskiej branży zbrojeniowej oraz samej Polskiej Grupy Zbrojeniowej jako głównego uczestnika procesu modernizacji. Grupa, skupiająca większość rodzimego przemysłu obronnego, będzie realizować większość zamówień oraz uczestniczyć w pozostałych najbardziej zaawansowanych projektach, które będą zlecane podmiotom zagranicznym.


            „MON realizuje bardzo ambitny i zarazem złożony proces przezbrojenia sił zbrojnych. Zakłada on osiągnięcie dwóch celów. Budowanie zdolności sił zbrojnych i zdecydowane podniesienie potencjału polskiej nauki i polskiego przemysłu obronnego”-  wyjaśnił wiceszef resortu obrony narodowej.


            Niezależnie od tego czy będziemy mieli do czynienia z dostawcą skomplikowanych systemów uzbrojenia z zagranicy czy też nie, w każdej sytuacji polski przemysł zbrojeniowy będzie miał swój znaczący udział. „W tych programach gdzie głównym kontraktorem będzie podmiot zagraniczny  jednym z warunków wyboru systemu będzie poziom udziału polskiego przemysłu. Tak będzie na przykład w przypadku programu Wisła”- tłumaczył minister Mroczek. „Skutkiem tego ma być implementacja nowych zdolności i technologii . Będziemy w tym zakresie szeroko stosować narzędzie jakim jest offset. Ma pomóc to w przyszłości samodzielnie modyfikować, remontować, rozwijać czy produkować systemy”- kontynuował.


            O wielkim znaczeniu samej konsolidacji spółek skarbu państwa w jednej grupie kapitałowej mówił wiceminister w Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP) Zdzisław Gawlik. Wskazywał, że pomysł integracji polskiego przemysłu zbrojeniowego nie był pomysłem unikatowym, który powstał tylko na potrzeby Polski. „Wyszliśmy z założenia, że warto obserwować, warto podążać przetartymi ścieżkami i warto czerpać wzory z rozwiązań najlepszych i sprawdzonych”- mówił sekretarz stanu w MSP.


            Odnosząc się do przyszłości sektora obronnego wiceminister Gawlik opowiadał o potrzebie bezwzględnej współpracy PGZ z ministrem obrony narodowej. Podobnego zdania był przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” Stanisław Głowacki. Mówił między innymi o wielkiej szansie jaką dostał przemysł w związku z realizacją planu modernizacji technicznej.


„Dzisiejsze uwarunkowania geopolityczne są dla nas bardzo przychylne, jest też klimat społeczny którego wcześniej nie było, przychylność rządu RP i dobra współpraca pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Skarbu Państwa - to raczej nieznane fakty z przeszłości. Należyte wykorzystanie przychylności rządu, polskiego parlamentu oraz opinii społecznej to szansa, której my wszyscy na tej sali zmarnować nie możemy”- stwierdził Stanisław Głowacki.


            Szansę dostrzegł również wiceminister gospodarki Arkadiusz Bak, który skupił się na przedstawieniu PGZ oraz polskiego przemysłu obronnego jako motoru innowacji i nowych technologii w całej gospodarce. Przedstawił szczegóły krajowych inteligentnych specjalizacji czyli szans i klucza w przyznawaniu grantów z programów europejskich dla polskiego przemysłu na najbliższe 7 lat. Wymogiem jest spełnianie jednego ze strategicznych celów programu dotacji unijnych czyli wsparcia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.


            „Kluczowym zadaniem dla PGZ jest wywiązanie się z pewnego rodzaju kontraktu, kontraktu który jest zawarty z polskim społeczeństwem. Społeczeństwem, które zdecydowało się na zwiększenie skali wydatków na uzbrojenie, zapewnienie bezpieczeństwa oraz spokojnej przyszłości przyszłych pokoleń”- mówił prezes zarządu PGZ Wojciech Dąbrowski. Realizacji tego zadania już się podjęli.


            „Pracowaliśmy nad udziałem PGZ w konsorcjach Narew, Wisła, Wizjer i Orlik. Wykonywaliśmy mnóstwo pracy związanej z przygotowaniem się do udziału w projektach Czapla, Miecznik, Gryf i Zefir”- wyliczał prezes Dąbrowski. „Chcemy przy projekcie Narew wykorzystać te wszystkie szanse jakie mamy nadzieje będzie niósł udział w offsecie związanym z realizacją programu Wisła. Chcemy przygotować i zaoferować jak najszerszy udział PGZ, tak aby PGZ stała się integratorem i korzystała z brakujących elementów z zagranicy”- dodał.


            Rok 2015 obfitował będzie w wiele ważnych decyzji z punktu widzenia najistotniejszych programów operacyjnych. MON ma zdecydować w zakresie systemu obrony powietrznej średniego zasięgu czy śmigłowców wielozadaniowych. Polskiemu przemysłowi stoczniowemu zlecona będzie budowa wszystkich okrętów obrony wybrzeża oraz patrolowych z funkcją zwalczania min. „To jest skala odważnych decyzji po gruntownej analizie zdolności i możliwości polskiego przemysłu”- podsumował minister Mroczek.


 

Galeria zdjęć

Rola Polskiej Grupy Zbrojeniowej w procesie modernizacji SZ , WCEO

Aktualności

Więcej

Media

Więcej