Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Jubileuszu 595 rocznicy nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki

29 maja 2016
Jubileuszu 595 rocznicy nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki

 

 

List z okazji 595 rocznicy nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki.

 

 

Szanowni Państwo organizatorzy i uczestnicy uroczystości.

Panie Przewodniczący Rady Miasta.

Panie Burmistrzu.

Panie i Panowie Radni.

 

 

                    Pragnę przekazać serdecznie pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na uroczystej sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, uświetniającej obchody jubileuszu 595 rocznicy nadania praw miejskich.

                    Wszystkim mieszkańcom Mińska Mazowieckiego i władzom miasta składam serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu, stanowiącego piękne świadectwo wielowiekowej tradycji, rozwoju i znaczenia miasta. Ta rocznica podkreśla długą historię miasta, historię składającą się z życia wielu pokoleń mińszczan dążących do rozwoju miasta. Pamiętamy o ich pracy na rzecz wspólnoty  i pamiętamy o wielkim poświeceniu i ofierze krwi w czasach wojen i walk o niepodległość kraju. Dziś obejmujemy ich wszystkich wdzięczną pamięcią.

                    Pragnę wyrazić radość, że lata w których my żyjemy, w historii miasta stanowią czas pokoju i dynamicznego rozwoju. Od 1989 roku to czas wielkich inwestycji w infrastrukturę miasta. Drogi, sieci techniczne, szkoły i baza dla aktywności kulturalnej i sportowej wyznaczają nowy standard życia mieszkańców. Mińsk Mazowiecki potwierdza swoje duże znaczenie w regionie Polski  środkowo- wschodniej.

                  Pragnę złożyć na ręce Pana Burmistrza wyrazy uznania dla dokonań całej wspólnoty Mińska Mazowieckiego. Życzę naszemu Miastu dalszego pomyślnego rozwoju, a władzom miasta działań pomnażających dorobek, służących całej wspólnocie. Raz jeszcze gratuluję pięknego jubileuszu i łącze serdeczne pozdrowienia dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego i wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości.

                                                                       

                                                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                                     


 

 

                                                                              

                                                                           


 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Jubileuszu 595 rocznicy nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki

Aktualności

Więcej

Media

Więcej