Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego

17 czerwca 2018


List z okazji Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego.

 

Szanowni Państwo organizatorzy i uczestnicy uroczystości.

Panie Burmistrzu.

Panie Starosto.

 

                    Pragnę przekazać serdecznie pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na uroczystych obchodach z okazji Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego.

                    Wszystkim mieszkańcom oraz władzom Garwolina i Powiatu Garwolińskiego składam serdeczne gratulacje z okazji uroczystości, podczas której należy podkreślić długą historię miasta i powiatu, historię składającą się z życia wielu pokoleń mieszkańców dążących do rozwoju ziemi garwolińskiej.

                    Pragnę wyrazić radość, że lata w których my żyjemy, w historii miasta i powiatu stanowią czas pokoju i dynamicznego rozwoju. Od 1989 roku to czas wielkich inwestycji  w infrastrukturę. Drogi, sieci techniczne, szkoły i baza dla aktywności kulturalnej i sportowej wyznaczają nowy standard życia mieszkańców. Wyrażam swoje uznanie dla Państwa dokonań.  

                  Pragnę złożyć na ręce Pana Burmistrza i Pana Starosty życzenia dalszego pomyślnego rozwoju miasta i powiatu, służącego całej wspólnocie i wytrwałości w tej ważnej  i odpowiedzialnej służbie. Raz jeszcze gratuluję i łącze serdeczne pozdrowienia dla mieszkańców i wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości.

 

                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                        Poseł na Sejm RP

                                                                                       Czesław Mroczek

Galeria zdjęć

Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego