Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Bohaterom spod Kałuszyna

16 września 2020


12 września w Kałuszynie odbyła się uroczystość 81. rocznicy bitwy pod Kałuszynem - jednej z najkrwawszych w kampanii wrześniowej 1939 r. Została ona poprzedzona złożeniem przez władze samorządowe kwiatów w miejscach pamięci narodowej: przed pomnikiem Bojownikom o Niepodległość, przy tablicy Pamięci bohaterów poległych we wrześniu 1939 r. ufundowanej przez mieszkańców oraz przy tablicy pamiątkowej 6. Pułku Piechoty w kruchcie kościoła. Młodzież szkolna w asyście nauczycieli złożyła natomiast kwiaty przy dębach katyńskich i przy pomniku Złotego Ułana.
Tegoroczne obchody odbyły się na cmentarzu parafialnym przy grobach poległych żołnierzy. W uroczystości wziął udział m.in.: poseł na Sejm RP Czesław Mroczek, rodziny weteranów bitwy pod Kałuszynem, kombatanci z czasów wojny, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, jednostek wojskowych, organizacji i szkół. Rys historyczny wydarzeń sprzed 81 lat przedstawiła Maria Bartosiak - wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Następnie, została odprawiona msza święta polowa, celebrowana przez wikarego miejscowej parafii ks. Jerzego Skłuckiego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili poseł Czesław Mroczek, Magdalena Sałata - dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Antoni Jan Tarczyński - starosta miński oraz burmistrz Kałuszyna - Arkadiusz Czyżewski.
W dalszej części uroczystości, złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterskim żołnierzom 6. Pułku, 1. Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego poległym w zwycięskim boju o Kałuszyn 12 września 1939 r. Uroczystość zakończyła pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego wykona przez orkiestrę wojskową z Siedlec.

 

 

 

Fot. Arch. Urząd Miasta Kałuszyn

 

Aktualności

Więcej

Media

Więcej