Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Bezpieczeństwo przede wszystkim

12 sierpnia 2020


12 sierpnia w Warszawie poseł na Sejm RP Czesław Mroczek uczestniczył w spotkaniu z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, dowódców wojskowych, ekspertów oraz dziennikarzy, podczas którego odbyła się prezentacja raportu „Bezpieczeństwo 2020".

Powstał on w ramach projektu mającego zidentyfikować postawy patriotyczne i proobronnościowe Polaków oraz ich reakcje na ewentualny konflikt zbrojny. Wyniki badań opinii społecznej przedstawili Marcin Duma, prezes Zarządu Fundacji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS oraz Piotr Małecki, prezes Zarządu Defence24 sp. z o.o. Autorzy raportu podkreślali, że opinia publiczna jest ważnym ogniwem w procesie legitymizacji działań państwa podejmowanych w zakresie zapewnienia obronności. Znajomość nastrojów społecznych w tak ważnej dla funkcjonowania państwa sferze, powinna przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb Polaków i ich poziomu bezpieczeństwa. Równie ważna, według nich, jest znajomość i analiza opinii wśród społeczeństw państw sąsiadujących na newralgiczne tematy dotyczące obronności, ponieważ wiedzę tę można wykorzystać w budowaniu relacji zewnętrznych, dlatego tez wspomniany projekt został wzbogacony o badania wśród społeczeństw państw sąsiadujących z Polską - Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, a także na Łotwie i w Estonii.

Aktualności

Więcej

Media

Więcej