Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Wystąpienia w Sejmie RP

 

Wystapienia z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie trudnej sytuacji pracowników sfery budżetowej, w tym nauczycieli.

 

 

Wystąpienie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie inwestycji w samorządach.

 

 

Wystąpienie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie relacji Polski z UniĄ Europejską.

.  

 

Wystąpienie z dnia  21.01.2021r.- w sprawie rozwoju przemysłu stoczniowego.

 

 

Wystąpienie z dnia 19.11.2020r.- pytanie w sprawach bieżących dot. szpitali powiatowych i tymczasowych, w związku z epidemią COVID-19. 

 

 

 

 

 

Wystąpienie z dnia 28.05.2020r.- pytanie w sprawach bieżących dot. rynku energetycznego w Polsce.                                     Wystąpienie z dnia 31.01.2019r.- pytanie w sprawach bieżących dot. programu pozyskania dla naszego wojska artylerii rakietowej.

 

                                                   

 

 

                                              Wystąpienie z dnia 06.03.2018r. - debata na temat tzw. Ustawy Degradacyjnej


                             
            
                                                                         

                                   Wystąpienie z dnia 06.02.2018r.- debata na temat Sprawozdania Komisji Obrony Narodowej

                                                            
                                                                                                          Wystąpienie z dnia 26.01.2018 r - pytania w sprawach bieżących

                                                           "

                                           
                                  Wystąpienie z dnia  09.01.2018 r. debata o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018
                                                           
                                                                                             Wystąpienie z dnia 13.12.2017 r. - debata na temat sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej
             
                                                                                                


                                Wystąpienie z dnia 13.12.2017 r. dyskusja na temat zmiany ustawy o zmianie ustawy o amunicji
                                                              
                                                           
                                             


                                     Wystapienie z dnia 12.12.2017 r. debata na temat udzielenia wotum zaufania dla Rządu

                                                                                               06.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej.
                                                                         
                                                           

 

                        Wystapienie z dnia 08.11.2017r. debata na temat dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

 

                                                       

 

 

                                          Wystapienie z dnia 10.10.2017r. debata na temat Ustawy Budżetowej na rok 2018.

 

                                                     

 

 

 

                      wystąpienie z dnia 28.09.2017r. debata na temat przetargu na samoloty dla najwyższych urzędnikow państwowych-cd.

 

                                                   

 

 

 

                      wystąpienie z dnia 28.09.2017r. debata na temat przetargu na samoloty dla najwyższych urzędnikow państwowych

 

                                                 

 

 

 

                          wystąpienie z dnia 28.09.2017r. debata na temat  przebudowy, modernizacji, finansowania Sił Zbrojnych -cd

 

                                                                                     

 

 

 

                      wystąpienie z dnia 28.09.2017r. debata na temat  przebudowy, modernizacji, finansowania Sił Zbrojnych       

 

                                                

 

 

 

                     wystąpienie z dnia 15.09.2017r. debata na temat  przebudowy, modernizacji, finansowania Sił Zbrojnych- cd.

 

                                             

 

 

 

                    wystąpienie z dnia 15.09.2017r. debata na temat  przebudowy, modernizacji, finansowania Sił Zbrojnych

 

                                            

 

 

 

 

                                        wystąpienie z dnia 12.07.2017r. - funkcjonowanie Funduszu Dróg Samorządowych.

 

                                            

 

 

 

                              wystąpienie z dnia 24.05.2017r. debata - wotum nieufności dla ministra Antoniego Macierewicza

 

                                             

 

 

                                               wystąpienie z dnia 29.01.2016r.- dyskusja o polityce zagranicznej.

 

 

                                         

 

 

 

                                         wystąpienie z dnia 28.01.2016r.- dyskusja o służbie wojskowej szeregowych- cd.

 

                                        

 

 

 

                                           wystąpienie z dnia 28.01.2016r.- dyskusja o służbie wojskowej szeregowych.