Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Aktualności

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej Mińsk Mazowiecki - Seroczyn 17 lipca 2007

  W dniu 12 lipca b.r. w Siennicy odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 relacji Mińsk Mazowiecki - Seroczyn. W spotkaniu udział wzięli: Czesław Mroczek Poseł na Sejm RP, Teresa Materek Dyrektor Mazowieckiego...

 • Przebudowa drogi Warszawa - Węgrów 17 lipca 2007

  W dniu 22 czerwca b.r. w Stanisławowie odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 637 Warszawa - Węgrów. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Posła na Sejm RP Czesława Mroczka i Wójta gm. Stanisławów Wojciecha...

 • Interpelacja w sprawie lotnisk regionalnych wybranych do dofinansowania ze środków budżetu państwa w roku 2007 12 lipca 2007

  Interpelacja do Minister Rozwoju Regionalnego Pani Grażyny Gęsickiej w sprawie wykazu lotnisk regionalnych wybranych do dofinansowania ze środków budżetu państwa w roku 2007

 • Święto Żandarmerii Wojskowej 18 czerwca 2007

  W dniu 13 czerwca b.r. Poseł Czesław Mroczek, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej uczestniczył w obchodach Święta Żandarmerii Wojskowej, które odbyły się na placu przed Pałacem Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim. Swoją obecnością uroczystości te zaszczycili również...

 • Prace nad projektem ustawy o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 8 czerwca 2007

  W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Pracuję, jako przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, w podkomisji powołanej do rozpatrzenia tego projektu. System dozoru elektronicznego to zupełna nowość w polskim...

 • "Wystąpienie posła sprawozdawcy Czesława Mroczka" - Kronika Sejmowa nr 35 (627) 23 maja 2007

  Rząd wniósł do Laski Marszałkowskiej projekt ustawy o powszechnym obowiązku obrony, która uwzględnia nowe uwarunkowania dotyczące użycia naszych Sił Zbrojnych w okresie pokoju. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej przedstawił poseł Czesław Mroczek, podkreślając, że różni się ono...

 • Realizacja zadań drogowych związanych z obwodnicami Stojadeł i Mińska Mazowiecki 17 maja 2007

  W dniu 11 maja b.r. odbyło się spotkanie posła Czesława Mroczka z Wiceministrem Transportu Panem Bogusławem Kowalskim i dyrektorem Oddziału Mazowieckiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Panem Wojciechem Dąbrowskim na temat realizacji zadań drogowych na...

 • Wizyta Wicemarszałka Woj. Mazowieckiego Tomasza Siemoniaka w Powiecie Mińskim 10 maja 2007

  7 maja b.r. na zaproszenie posła Czesława Mroczka wizytę w powiecie mińskim złożył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Tomasz Siemoniak. Celem wizyty było zapoznanie Wicemarszałka z placówkami kulturalnymi i dziedzictwem kulturalnym naszego powiatu.

 • Otwarcie biura poselskiego Posła Czesława Mroczka w Pułtusku - 21.04.2007r 27 kwietnia 2007

  W dniu 21.04.2007r. Poseł Czesław Mroczek otworzył swoje biuro poselskie w Pułtusku. W uroczystości otwarcia biura wzięli udział m.in.: - Pani Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska - Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej w Warszawie - Pan Poseł Andrzej Halicki...

 • Wiceprezydent Warszawy Pan Jacek Wojciechowicz w Halinowie 22 marca 2007

  W dniu 19 marca 2007r. z inicjatywy Czesława Mroczka Posła na Sejm RP odbyło się w Halinowie spotkanie burmistrzów i wójtów: m. Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Halinów i gm. Dębe Wielkie z Wiceprezydentem Warszawy Panem Jackiem Wojciechowiczem....

 • Prace nad utworzeniem Lotniska Cywilnego w Mińsku Mazowieckim 21 marca 2007

  W dniu 12 marca 2007r. na lotnisku w Janowie odbyło się spotkanie informacyjne na temat postępu prac nad utworzeniem Cywilnego Portu Lotniczego Mińsk Mazowiecki. W spotkaniu zorganizowanym przez władze spółki udział wzięli m.in. parlamentarzyści z naszego...

 • Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie utraty mandatów samorządowych 14 marca 2007

  Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż przepisy prawa zawierające sankcje utraty mandatów samorządowych przez osoby, które spóźniły się ze złożeniem oświadczeń majątkowych, są niezgodne z Konstytucją. Takiego rozstrzygnięcia można się było spodziewać, bowiem przepisy te były po prostu...

 • Stanowisko w sprawie przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy 28 lutego 2007

  Postanowieniem z dnia 6 lutego 2007 roku nr DOOŚ - 6d/12958/2007 Minister Środowiska uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Marki" do węzła "Lubelska" wg wariantu W3. Zachodzi poważna obawa,...

 • Z marszałkiem o kulturze 27 lutego 2007

  W dniu 26 lutego 2007r. z inicjatywy posła Czesława Mroczka przedstawiciele instytucji kultury z powiatu mińskiego spotkali się z Panem Tomaszem Siemoniakiem Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu wzięli również udział: Pan Antoni J. Tarczyński Starosta Miński...

 • Spotkanie z z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego 14 lutego 2007

  Z inicjatywy Posła Czesława Mroczka w dniu 26.02.2007r. o godz.10.00 w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim odbędzie się spotkanie przedstawicieli instytucji kultury z powiatu mińskiego z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Tomaszem Siemoniakiem. Celem spotkania będzie...