Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Z myślą o mieszkańcach

23 września 2020


21 września, na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim w obecności m.in. posła na Sejm RP Czesława Mroczka wmurowany został kamień węgielny pod inwestycję o nazwie „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim".
Realizowana jest ona w ramach projektu pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki" przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowiecki. Wartość inwestycji to 62 799 112,47 zł przy dofinansowaniu unijnym ponad 54%. Główne cele realizacji zadania to: zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 8900 m3/d do 10 500 m3/d, eliminacja odpadu końcowego wytworzonego w procesie oczyszczania ścieków poprzez przekształcenie go w nawóz rolniczy, ograniczenie negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (OZE).
Akt erekcyjny uroczyście sygnowali: burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki - Marcin Jakubowski, prezes Zarządu PWiK - Jarosław Grenda oraz prezes Instal Warszawa S.A. - Andrzej Grygo.

 

 

 

Fot. Arch. Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

       Arch. PWiK

Galeria zdjęć

Z myślą o mieszkańcach

Aktualności

Więcej

Media

Więcej