Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Uroczystości w 155 Rocznicę Powstania Styczniowego oraz nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim

30 stycznia 2018


List Posła na Sejm Czesława Mroczka skierowany do społeczności Szkoły

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze

Szanowni Nauczyciele i Uczniowie

Szanowni Państwo

 

 Spotykamy się dziś, jak co roku, aby oddać hołd Powstańcom Styczniowym, aby poświadczyć, że ich walka jest częścią naszego społecznego doświadczenia i kształtuje naszą tożsamość. Dzisiejsze uroczystości w 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego mają wydźwięk szczególny, bowiem odbywają się w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzięki temu rozumiemy dobrze, że odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie było pomyślnym zbiegiem okoliczności i jednorazowym działaniem, lecz wieńczyło wielki narodowy trud, wielu pokoleń Polaków, którzy poświęcili swe życie sprawie odzyskania wolnej Ojczyzny, pracując dla tej sprawy i przelewając krew.

Wielkie dobro jakim zostaliśmy obdarzeni, niepodległa i demokratyczna Polska, jest konsekwencją zbiorowego wysiłku Polaków. Pamiętajmy, że od poprzedników odziedziczyliśmy to dobro i że od nas zależy jego pomyślna przyszłość.

Spotykamy się w miejscu uświęconym krwią powstańców straconych przez rosyjskiego zaborcę. Pieczę nad tym miejscem od wielu lat sprawuje społeczność miejscowej szkoły, kultywując pamięć Powstania Styczniowego i jego żołnierzy. W uznaniu dotychczasowych zasług i na potwierdzenie wagi zadania, Szkoła została wyróżniona imieniem Powstańców Styczniowych, a dziś otrzymuje sztandar. I tak oto, pamięć o Powstańcach Styczniowych nigdy nie umrze, podtrzymywana będzie przez kolejne roczniki uczniów, stale budując naszą tożsamość.

Całej społeczności Szkoły Podstawowej Nr. 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim życzę pomyślnego rozwoju, wielu sukcesów i wzajemnej życzliwości.

 

                                          Z serdecznym pozdrowieniem.

                                                    Czesław Mroczek

                                  Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

 

Mińsk Mazowiecki 30.01.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

30-01-2018 Uroczystości w 155 Rocznicę Powstania Styczniowego oraz nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr. 4 im. Powstańców Styczniowych , admin