Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Uroczystość w Muzeum Wojska Polskiego

27 listopada 2013
W dniu 27 listopada 2013 roku w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość wręczania Odznak Honorowych i Medali Pamiątkowych „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” oraz nagród i wyróżnień laureatom II Przeglądu Sal Tradycji Jednostek i Instytucji Wojskowych.

Odzanaczenia i medale zostały wręczone przez Wiceministra Obrony Narodowej Czesława Mroczka.

 

Odznaki Honorowe i Medale Pamiątkowe „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego" zostały wręczone:
1. Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2. Reprezentacyjnemu Zespołowi Artystycznemu Wojska Polskiego
3. Pan prof. dr. hab. Zbigniewowi WAWROWI
4. Pan prof. dr hab. inż. Zdzisławowi MAŁECKIEMU
5. Pan red. Adamowi SIKORSKIEMU
6. Pan dr. Wojciechowi MOSIOWI
7. Pan kpt. rez. Józefowi BOCHEŃSKIEMU
8. Pan kpt. rez. Józefowi LEMAŃSKIEMU.

 

 Nagrody i wyróżnienia za najlepsze sale tradycji w Wojsku Polskim zostały wręczone:

 

I miejsce (równorzędne) dla sali tradycji:
• 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
• 1. Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki


II miejsce dla sali tradycji:
• Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego


III miejsce (równorzędne) dla sali tradycji:
• Jednostki Wojskowej „GROM"
• 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Nagrodę specjalną dla sali tradycji:
• 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Wyróżnienia specjalne dla sal tradycji:
• Dowództwa Sił Powietrznych
• Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
• 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego
• Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych im. płk. prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego
• Gdyńskiego Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej im. płk. Stanisława Dąbka
• 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
• Centralnego Poligonu Sił Powietrznych
• 31. Batalionu Radiotechnicznego

 

Dyplomy gratulacyjne za udział w przeglądzie centralnym dla sal tradycji:
• Dowództwa Garnizonu Warszawa
• 8. Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Włodzimierza Porębskiego
• Pułku Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
• 23. Śląskiego Pułku Artylerii
• 1. Bazy Lotnictwa Transportowego

 

Galeria zdjęć

Uroczystość w Muzeum Wojska Polskiego , Fot. Maciej Nędzyński/DPI MON