Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Uroczystość Patriotyczna w Siennicy

3 listopada 2013
W dniu 3 listopada 2013 r. w Siennicy obyła się uroczystość związana z upamiętnieniem 150 rocznicy bitwy pod Mienią i  śmierci dowódcy powstańczej partii „litewskiej” spod Białegostoku mjr Kazimierza Kobylińskiego.

Inicjatywa upamiętnienia ma związek z mazowiecko-podlaskim epizodem powstania styczniowego tj. bitwy partii z zabużańskiego Podlasia zwanej „litewską" dowodzonej przez Kazimierza Kobylińskiego, która rozpoczynając swój szlak bojowy pod Białymstokiem przeszła w październiku 1863 r. Bug i znalazła się na terenach dzisiejszego powiatu węgrowskiego i mińskiego.


W dniu 4 listopada 1863 r. pod Mienią k. Mińska Mazowieckiego „Litwini" stoczyli kilkugodzinną bitwę z przeważającymi liczebnie wojskami rosyjskimi. Wynik bitwy był niepomyślny dla powstańców.

W trakcie odwrotu zginął ich dowódca Kazimierz Kobyliński oraz poległo kilkunastu jego żołnierzy. Pomimo porażki oddział nie uległ rozbiciu. Pozostali powstańcy walczyli później na Podlasiu i Lubelszczyźnie w  ramach oddziałów Walerego Wróblewskiego i Karola Krysińskiego.

 

 

Galeria zdjęć

Uroczystość Patriotyczna w Siennicy , Zdjęcia z Archiwum Zbigniewa Nowosielskiego