Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Umowa na „System TYTANowego żołnierza przyszłości” podpisana

27 czerwca 2014
„Tytan – to system, który daje podstawy do tego żeby go nazywać systemem żołnierza przyszłości”- powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek podczas uroczystości podpisania umowy na prace rozwojową oraz umowy ramowej na dostawy Zintegrowanego Indywidualnego Systemu Walki (ZISW) Tytan, która odbyła się 26 czerwca br. w siedzibie PCO w Warszawie.

Inspektorat Uzbrojenia zakończył negocjacje, z konsorcjum złożonym z 13 podmiotów reprezentujących polski potencjał obronny, z PCO S.A jako liderem konsorcjum, dotyczące realizacji pracy rozwojowej pn. „Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki kr. „TYTAN”, oraz negocjacje związane z podpisaniem umowy ramowej na dostawy ww. sprzętu wojskowego. W składzie konsorcjum oprócz zakładów polskiego przemysłu obronnego znajdują się także instytuty naukowo – badawcze oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

 Umowy podpisali zastępca szefa Inspektoratu Uzbrojenia płk Ada Duda oraz po stronie wykonawcy prezes lidera konsorcjum - Przemysłowego Centrum Optoelektroniki Ryszard Kardasz. Podpisanie jednocześnie umowy na pracę rozwojową jak i umowy ramowej na dostawy jest warunkiem koniecznym do kontynuacji procesu pozyskiwania Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki kr. „TYTAN”.


Minister Czesław Mroczek podkreślał znaczenie podpisania umowy na dostawy Tytana – jednego z 14 najważniejszych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP. To nie tylko nowa jakość w siłach zbrojnych ale przede wszystkim wielka szansa dla zbrojeniówki. „Dwa cele jakie nam przyświecają w procesie realizacji planu modernizacji technicznej to po pierwsze osiągnięcie określonej zdolności przez siły zbrojne – żołnierz przyszłości to ważny element sił zbrojnych. Drugi cel to podniesienie potencjału naukowo-przemysłowego. Ten projekt będzie właśnie realizowany przez polski potencjał przemysłowy”- zaznaczył sekretarz stanu.

  

System wprowadzi do wojska nową jakość. Zmieni się postrzeganie pola walki nie tylko dla żołnierza, którego świadomość sytuacyjna znacznie się zwiększy, ale również dzięki temu będzie widziany w systemie zarządzania walką – BMS. „TYTAN łączy w sobie dwa elementy: integracji myślenia systemowego  i nowoczesności. Na ten projekt składają się zdolności do rażenia, przetrwania, rozpoznania i komunikacji”- mówił minister Mroczek.

Wykonawca pracy przekaże  wojsku pełne prawa własności intelektualnej do jej wyników finansowanych z budżetu skarbu państwa oraz licencję na wyroby wchodzące w ukompletowanie ZISW kr. TYTAN, opracowane ze środków własnych wykonawcy.

Praca rozwojowa ma się zakończyć w 2017 roku, a pierwsze dostawy, po przejściu pozytywnych testów w pododdziałach bojowych mają nastąpić w 2018 roku. Docelowo do wojska ma trafić kilkanaście tysięcy egzemplarzy Tytana.


***


Efektem wdrożenia opracowanego systemu TYTAN będzie poprawa efektywności funkcjonowania spieszonych żołnierzy w środowisku działań bojowych w następujących kluczowych zdolnościach:

 

•     wyposażenia go w broń indywidualną oraz możliwość obserwacji pola walki,
w celu uczynienia przeciwnika niezdolnym do walki lub jego eliminacji;

 

•     przeżycia żołnierza na polu walki mimo działania różnego rodzaju zagrożeń;

 

•     wydłużenia czasu efektywnego działania żołnierza na polu walki ;

 

•   umożliwienia wzrostu tempa prowadzonych operacji, rozszerzenie przestrzeni, na jakiej są prowadzone, wzrost świadomości sytuacyjnej, otrzymywanie informacji wizualnych, głosowych oraz z czujników;

 

•  umożliwienia rozszerzenia geograficznego obszaru działania żołnierza oraz zwiększenie szybkości reakcji na zagrożenia występujące na współczesnym polu walki;

 

•     współpracy z nadrzędnym systemem dowodzenia BMS.

 

W skład ZISW TYTAN wchodzi:

 

•      podsystem C4I – podsystem zarządzania działaniami;

 

•      podsystem obserwacji i rozpoznania

 

•      podsystem uzbrojenia;

 

•      podsystem przenoszenia wyposażenia;

 

•      podsystem umundurowania, ochrony balistycznej i obrony przed bronią masowego rażenia.

 


Spójny system wyposażenia żołnierza będzie:

 

•  wykorzystywał technologie cyfrowe, zawansowane przyrządy obserwacji i środki łączności;

 

•  posiadał modułową broń, osłony balistyczne i sensory zwiększające bezpieczeństwo
i możliwości bojowe żołnierzy;

 

• zapewniał optymalną integrację nowoczesnych elementów uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy, połączoną z profesjonalnym przygotowaniem i zarządzaniem działaniami bojowymi;

 

•  współdziałał z systemami łączności i informatycznymi instalowanymi w pojazdach lądowych oraz statkach powietrznych (śmigłowce, BSL);


•  umożliwiał włączenie go w systemy dowodzenia, rozpoznania i obiegu taktycznej informacji, w tym współpracę z systemem BMS;

 

•  systemem otwartym, tzn. przygotowanym do rozbudowy i modernizacji w przyszłości, wykorzystując postęp w zakresie rozwoju nowych technologii, doświadczenia zdobyte podczas szkolenia, a także prowadzenia działań bojowych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

 

Konsorcjum pracujące nad projektem TYTAN składa się z 13 podmiotów reprezentujących polski potencjał obronny tj:


-          PCO S.A. – lider konsorcjum,

 

-          Polski Holding Obronny Sp. z o.o.

 

-          Bumar Elektronika S.A.

 

-          Fabryka Broni „ŁUCZNIK” – Radom Sp. z o.o.

 

-          Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A.

 

-          WB Electronics S.A.

 

-          Wojskowa Akademia Techniczna,

 

-          MESKO S.A.,

 

-          Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.

 

-          Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej,

 

-          Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,

 

-          RADMOR S.A.

 

-          Zakłady Mechaniczne „Tarnów”

 

Tekst: ppłk Szczepan Głuszczak, IU

Foto: PCO

 

 

 


 

 

 

 


 Galeria zdjęć

Podpisanie umowy na dostawy systemu TYTAN , PCO, SG

Aktualności

Więcej

Media

Więcej