Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Rok 2021- pełen wyzwań i oczekiwań

18 lutego 2021


W 1621 r. Zygmunt III Waza nadał Cegłowowi prawa miejskie. W 1869 r. na mocy dekretu cara Aleksandra II miasto je utraciło. Był to rodzaj kary dla społeczeństwa za poparcie powstania styczniowego. Włodarze gminy Cegłów już zapowiedzieli „walkę" o przywrócenie tych praw.

 

16 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej w Cegłowie odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Cegłów połączona z inauguracją obchodów 400-lecia nadania praw miejskich miejscowości Cegłów". Uroczystość rozpoczęto podpisaniem porozumienia o nadaniu powiatowi mińskiemu tytułu „Stolica Kultury Mazowsza", co niewątpliwie związane jest z przypadającymi na ten rok obchodami 600-lecia Miasta Mińsk Mazowiecki. Następnie na ręce starosty mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Mirosława Krusiewicza przekazany został symboliczny klucz.
W dalszej części uroczystości odbyła się Sesja Rady Gminy, połączona z inauguracją 400-lecia nadania praw miejskich Cegłowowi. w której uczestniczył poseł na Sejm RP Czesław Mroczek. Po prezentacji książki monograficznej pt. „Na cegle pisane - historia miasteczka Cegłów", którą poprzedził wykład współautora publikacji dr. Andrzeja Nowika wręczono radnym oraz sołtysom gminy Cegłów pamiątkowe medale.
Miłym akcentem uroczystości, której kolejna odsłona odbyła się już na skwerze „400-lecia Nadania Praw Miejskich", był akt zakopania „Kapsuły czasu" przez wójta gminy Marcina Uchmana oraz zaproszonych gości. Po pół wieku zgromadzone w niej skarby, będą mogły dzięki inicjatywie Szkoły Podstawowej w Cegłowie, podziwiać kolejne pokolenia cegłowian. Ukoronowaniem obchodów 400. rocznicy nadania praw miejskich Cegłowowi był imponujący pokaz sztucznych ogni - spektakl światła i dźwięku „400 sekund na 400 lecie Cegłowa".

 

fot. Dawid Ewiak

 

Galeria zdjęć

Rok 2021- pełen wyzwań i oczekiwań

Aktualności

Więcej

Media

Więcej