Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Przewodniczący Rady Naukowo-Przemysłowej MON

13 czerwca 2014
Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk został przewodniczącym Rady Naukowo-Przemysłowej przy sekretarzu stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Nominację na stanowisko wręczył mu 13 czerwca br. wiceminister Czesław Mroczek.

„Powołanie rady to ważne wydarzenie, zwłaszcza w procesie modernizacji sił zbrojnych oraz postępującej konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego”-  powiedział podczas spotkania z przewodniczącym rady wiceminister Mroczek. Podkreślał także znaczenie współpracy resortu obrony, nauki i przemysłu.


Decyzją ministra obrony narodowej Tomasz Siemoniaka w dniu 9 czerwca 2014 roku została powołana Rada Naukowo-Przemysłowa MON. Ma za zadanie wspieranie procesu opiniowania spraw z zakresu działalności naukowo-badawczej i rozwojowej dotyczącej sprzętu wojskowego i usług na potrzeby Sił Zbrojnych RP.


Rada będzie liczyła około 30 osób.  Zostanie powołana przez sekretarza stanu w MON na czteroletnią kadencję spośród kandydatów mających doświadczenie w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze obronności państwa.  „W skład rady będą wchodzić przedstawiciele środowisk naukowych uczelni wojskowych i cywilnych, cywilnych i wojskowych instytutów naukowo – badawczych oraz reprezentanci przemysłu obronnego”- wyjaśnił dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego dr inż. Stanisław Walicki.


Rada, na wniosek sekretarza stanu, będzie przygotowywać  opinie nt. zasadności i potrzeb uruchomiania programów strategicznych i projektów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN), międzynarodowych projektów naukowo – badawczych i rozwojowych wykonywanych przez Europejską Agencje Obrony EDA, planowanych badań naukowych i prac rozwojowych. Ponadto zajmie się analizowaniem propozycji koncepcji wykorzystania wyników uruchomionych już  programów strategicznych, projektów i prac prowadzonych przez NCBR, NCN i EDA, a także przygotuje ekspertyzy naukowe.

Aktualności

Więcej

Media

Więcej