Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Polsko-Amerykańskie Forum Przemysłów Obronnych

12 maja 2015


Polska realizuje bardzo ambitny program modernizacji technicznej. Chcemy, aby nasza nauka i przemysł  miały swój udział w tym wielkim programie – powiedział wiceminister Czesław Mroczek podczas „Polsko-Amerykańskiego Forum Przemysłów Obronnych”.


Organizatorami drugiej edycji spotkania był Departament Polityki Zbrojeniowej MON i Biuro Współpracy Obronnej Ambasady USA w Warszawie.


Celem forum było stworzenie możliwości do nawiązywania i wzmacniania dwustronnej współpracy na płaszczyźnie przemysłowej oraz poszukiwanie nowych obszarów dalszego współdziałania.


Nasza, polsko-amerykańska współpraca, układa sie bardzo dobrze. Z punktu widzenia najważniejszych przedsięwzięć gwarantujących bezpieczeństwo wszędzie byliśmy razem. W ostatnich latach byliśmy razem w  Afganistanie i Iraku. Nasza współpraca jest modelowa – mówił podczas forum wiceminister Czesław Mroczek.


W perspektywie najbliższych lat Siły Zbrojne RP wprowadzą na wyposażenie nowoczesne systemy i technologie – powiedział sekretarz stanu w MON. Wiceminister podkreślił, że Ministerstwo Obrony Narodowej chce, aby w ślad za Siłami Zbrojnymi RP poszła także polska nauka i polski przemysł.


Polski przemysł ma coraz większe zdolności własne. Ma także duży potencjał. Zwiększamy środki na prace badawczo naukowe. Bedziemy pozyskiwali nowe technologie w ramach offsetu i licencji – wymienił Czesław Mroczek. – Program modernizacyjny i pozyskiwanie nowych technologii jest możliwy dzięki otwartości rządu Stanów Zjednoczonych na przekazywanie tych technologii - podkreślił.


Aby polska nauka i polski przemysł korzystały z nowych technologii przyjmujemy przy założeniach modernizacyjnych jak największy udział polskiego przemysłu obronnego – dodał.


Dzisiejsze forum jest okazją by porozmawiać o tym, co jest w  trakcie realizacji, ale także o tym co będziemy realizować w  przyszłości. Dobrze, abyśmy wyspecyfikowali podczas spotkania przeszkody i bariery, które występują w naszych wzajemnych relacjach. Cieszę się z  tak wielkiego zakresu polsko - amerykańskiej współpracy w zakresie obronności. Wykorzystajmy to, aby nasza współpraca przyniosła jeszcze lepsze efekty – podkreślił sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek.


Uczestniczący w spotkaniu Ambasador USA w Polsce Stephen Mull podkreślił z kolei, że takie spotkania jak dzisiejsze forum są ważne dla polsko – amerykańskiej współpracy, która jak podkreślił – nigdy nie była tak silna jak dziś.


Nasz rząd i przemysł są zaangażowane w proces modernizacji polskiej armii. Będziemy także wspierać polski przemysł obronny – podkreślił w otwierającym forum wystąpieniu ambasador Stephen Mull.


Podczas forum prelegenci przedstawili szereg tematów, które następnie były omówione podczas dyskusji.


Wśród tematów m.in.:

  • „Współpraca przemysłowa w programach modernizacji technicznej – plany i oczekiwania strony polskiej”;
  • „Planowane postępowania przetargowe i dialogi techniczne”;
  • „Offset – nowe polskie uregulowania prawne, przeniesienie kompetencji z Ministerstwa Gospodarki do Ministerstwa Obrony Narodowej”;
  • „Polsko-amerykańska współpraca - wymiar polityczny”;
  • „Współpraca z USA”
  • „Cyberbezpieczeństwo – założenia, plany, wymagania”;
  • „Współpraca wojskowa – podejście do udostępniania technologii”.

Galeria zdjęć

Polsko-Amerykańskie Forum Przemysłów Obronnych , SG/DKS