Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Obchody 78-ej Rocznicy Walk Wrześniowych pod Kałuszynem

12 września 2017


Szanowny Pan Marian Soszyński - Burmistrz Miasta i Gminy Kałuszyn,

Czcigodny Ks. Prałat Władysław Szymański - Proboszcz Parafii w Kałuszynie

Drodzy Kombatanci, Żołnierze, Mieszkańcy Miasta i Gminy Kałuszyn,

Szanowni Państwo.     

 

            12 września każdego roku gromadzimy się w Kałuszynie, w rocznice bitwy z 1939 roku, jaką stoczyli tu polscy żołnierze z 6 Pułku Piechoty z 1 Dywizji Piechoty Legionów i 11 Pułku Ułanów Legionowych z Mazowieckiej Brygady Kawalerii z wojskami niemieckimi. Była to jedna z najbardziej krwawych i najcięższych bitew kampanii wrześniowej, zakończona zwycięstwem wojsk polskich. Zwycięstwo okupione zostało krwią i śmiercią wielu polskich żołnierzy. Wielkie straty poniósł Kałuszyn. W wyniku dwudniowego boju zniszczeniu uległo prawie całe miasto, a wielu mieszkańców poniosło śmierć.

            Mimo upływu tak wielu lat, pamięć o wydarzeniach II Wojny Światowej żyje w nas mocno, ponieważ wojna ta okrutnie doświadczyła nasz kraj i prawie każdą polską rodzinę. Pamiętamy o doświadczeniach wojny także dlatego, że pomagają nam one lepiej rozumieć naszą obecną sytuację i określać postępowanie na przyszłość. Historia uczy nas, że wojna to zawsze nieszczęście, a wojna prowadzona w osamotnieniu, przeciwko przeważającym siłom wroga to nieszczęście całkowite. Dlatego my, odpowiedzialni dziś za niepodległość Ojczyzny, za wolność, którą zawdzięczamy po części tym, którzy przelali krew i ponieśli śmierć w bitwie pod Kałuszynem, jesteśmy zobligowani, by działać mądrze i odpowiedzialnie. Losy Polski i nasze własne należy wiązać i opierać o szerokie porozumienia państw, budujących w Europie wspólnotę, przestrzeń bezpieczeństwa i dobrobytu.

            Oddaję cześć pamięci walczących i poległych pod Kałuszynem żołnierzy polskich i mieszkańców miasta.

            Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do kombatantów, dziękując za Waszą służbę i poświęcenie dla Ojczyzny, życzę zdrowia i sił do dalszej aktywności społecznej.

            Składam gratulację i podziękowania organizatorom uroczystości: Panu Eugeniuszowi Kuleszy Przewodniczącemu Koła w Kałuszynie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Panu Marianowi Soszyńskiemu Burmistrzowi Miasta Kałuszyn, Księdzu Kanonikowi Władysławowi Szymańskiemu i wszystkim innym zaangażowanym osobom.

            Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych.

                                                               Z wyrazami szacunku

                                                                   Czesław Mroczek

 

                                               Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Obchody 78-ej Rocznicy Walk Wrześniowych pod Kałuszynem , Admin