Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Konferencja Nauka-Przemysł-Obronność

25 maja 2015


We wtorek odbyła się w Warszawie konferencja pod hasłem ,,Nauka i  przemysł w modernizacji Sił Zbrojnych RP”, zorganizowana wspólnie przez Departament Polityki Zbrojeniowej oraz Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. W panelu otwierającym konferencję ministrowi obrony narodowej towarzyszył sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek oraz przedstawiciele Sił Zbrojnych.

 

"Jednym z celów dzisiejszej Konferencji jest doskonalenie relacji pomiędzy polskim przemysłem obronnym, jego zapleczem badawczo-naukowym a  siłami zbrojnymi, jak również identyfikacja najistotniejszych obszarów współpracy w celu rozwijania technologii i wyrobów będących w  zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP." - przyznał minister Czesław Mroczek. "W priorytetowych obszarach zabezpieczenia i utrzymania zdolności bojowych naszej armii bezpośrednią rolę odgrywa i będzie odgrywać rodzimy przemysł obronny. Wyzwaniem czasu jest, aby w realizacji głównych programów modernizacyjnych, wzmacniać współpracę na linii wojsko – przemysł – nauka." - dodał wiceszef resortu ON.

 

 

W czasie dzisiejszej konferencji odbyła się ceremonia wręczenia nagród laureatom III konkursu na najlepszą pracę naukową i badawczą z  obszaru obronności państwa, ogłoszonego przez ministra obrony narodowej i  odbywającego się pod patronatem Prezydenta RP.

 

Nagrodę I stopnia w kategorii na najlepszą pracę naukową lub rozwojową otrzymał Wojskowy Instytuty Łączności za pracę badawczą „Sprzętowa generacja losowych ciągów binarnych”. Nagrodę II stopnia zdobyli wykonawcy pracy badawczej na temat opracowania technologii heterogenicznego paliwa rakietowego oraz wykonania demonstratorów 122 mm pocisku rakietowego o wydłużonym zasięgu, trzecią nagrodę otrzymali – autorzy pracy „Wibracyjny system elektronicznego ostrzegania z czujnikami drgań z AFP”.


W kategorii na najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych nagrodę I stopnia otrzymał Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. za pracę „Most towarzyszący na podwoziu samochodowym MS-20 kr. DAGLEZJA”. Nagrodę II stopnia zdobyła Wojskowa Akademia Techniczna, PCO S.A. za pracę „Strzelecki celownik termowizyjny „RUBIN”.

 

Wyróżnienie w  kategorii najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych otrzymali: Instytut Przemysłu Organicznego, Bumar Amunicja Spółka Akcyjna, Polski Holding Obronny Sp. z o.o., ZPS „GAMRAT” Sp. z  o.o.

Aktualności

Więcej

Media

Więcej