Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Kolejny etap rezlizacji postepowania na program WISŁA

1 lipca 2014
Inspektorat Uzbrojenia informuje, że zakończony został dialog techniczny stanowiący etap pozyskania zestawów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu – Wisła.

Dwuetapowy dialog techniczny - przeprowadzony z czterema podmiotami - stanowił część fazy analityczno-koncepcyjnej programu Wisła. Jego celem było uszczegółowienie wymagań taktyczno-technicznych na nowe zestawy rakietowe średniego zasięgu oraz opracowanie Studium Wykonalności i  Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych (WZTT).

Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie rekomendacji związanych z pozyskaniem zestawów Wisła. Jako nadrzędne przyjęto kryteria, zgodnie z którymi pozyskiwane zestawy powinny:
- być operacyjne;
- znajdować się na uzbrojeniu państw NATO;
- zapewniać największy możliwy udział polskiego przemysłu obronnego w  produkcji, serwisowaniu oraz dalszej modernizacji zestawów.

W wyniku przeprowadzonych analiz, przy uwzględnieniu przyjętych kryteriów, do postępowania związanego z pozyskaniem zestawów Wisła zaproszone zostaną dwa podmioty:
- konsorcjum EUROSAM (Thales i MBDA - Francja) oferujące zestaw SAMP/T;
- firma Raytheon (USA) oferująca zestawy PATRIOT.

Uwzględniając potrzebę zbudowania krajowego potencjału produkcyjno-serwisowego dotyczącego zestawów rakietowych obrony powietrznej zdecydowano, że postępowanie to będzie prowadzone w oparciu o  procedury właściwe dla zamówień związanych z ochroną podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Zapewni to udział polskiego przemysłu obronnego w realizacji zamówienia – produkcji, serwisowaniu i  późniejszych modernizacjach. Kluczową rolę w tym obszarze powinna pełnić Polska Grupa Zbrojeniowa, która będzie odpowiedzialna za koordynację współpracy przemysłowej w wymiarze krajowym, również z udziałem przedsiębiorstw niezrzeszonych w PGZ.

 


Aktualności

Więcej

Media

Więcej