Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Inwestycje dla szkolenia

4 sierpnia 2015


Wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę poligonową i szkoleniową, wyposażenie w najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane bezzałogowe systemy latające to najbliższa przyszłość dla Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (CSWL) w Drawsku Pomorskim oraz 12. Komendzie Lotniska w Mirosławcu. O planach rozwoju jednostek oraz współpracy z samorządami rozmawiano 3 sierpnia br. podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej komisji obrony narodowej (SKON), w którym wziął udział wiceminister ON Czesław Mroczek.


    Przeszło 300 milionów złotych zostanie w najbliższych latach przeznaczane na budowę i rozwój infrastruktury największego polskiego poligonu w Drawsku Pomorskim. Źródłem inwestycji będzie nie tylko Polska ale również rząd Stanów Zjednoczonych, który w ramach programu Europejskiej Inicjatywy Wsparcia przekazał na inwestycje ok. 70 mln złotych.


    Zapotrzebowanie na szkolenie nigdy nie było małe, ale teraz w związku z wydarzeniami na wschodzie Ukrainy znacznie się zwiększyło. Między innymi za sprawą dużego zaangażowania wojsk NATO. „Od ponad roku, w związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie, znacznie wzrosła ilość wspólnych szkoleń wojsk sojuszniczych w naszym kraju. Jest to wynikiem postanowień i wniosków z zeszłorocznego szczytu sojuszu w Newport. Obecność wojsk szkolących się na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim na pewno będzie rosnąć”- przyznał wiceszef MON.


    Dla korzystających z poligonu powstanie infrastruktura o najwyższych standardach pozwalająca realizować najbardziej zaawansowane zadania szkoleniowe, włączając w to symulacje komputerowe. Wśród inwestycji są min. budowa ośrodka ćwiczeń zintegrowanych, ośrodka szkolenia z użyciem bojowych środków trujących, stanowisk strzeleckich i ogniowych dla piechoty, transporterów kołowych i gąsienicowych, ośrodka ćwiczeń do walki z broni pistoletowej, budowa strzelnicy karabinowej, strzelnicy do strzelania z broni snajperskiej, budynku do ćwiczeń strzeleckich w pomieszczeniach, stanowisk obsługi pojazdów gąsienicowych i kołowych, polowych składów amunicji, punktu tankowania, magazynu części zamiennych, budynków szkoleniowych, budynków koszarowych  czy przebudowa strzelnic i pasów taktycznych.


    „Planujemy nie tylko rozbudowę infrastruktury szkoleniowej, ale również socjalnej, z której będą korzystali żołnierza przebywający na ćwiczeniach”- wyjaśnił zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Jerzy Michałowski. „W ostatnich latach na poligonie drawskim szkolili się nie tylko Polacy, ale także żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej  Brytanii, Niemiec czy Francji”- uzupełnił generał Michałowski.


    O szczegółach zmian, jakie mają zajść w zakresie modernizacji poligonów, a zwłaszcza o ich specjalizacji mówił Inspektor Szkolenia z Dowództwa Generalnego RSZ gen. bryg. Andrzej Danielewski. „W podstawowym zakresie będzie można szkolić się wszechstronnie na każdym obiekcie. Niemniej jednak zależy nam by rodzaje wojsk miały swoje wyspecjalizowane bazy szkoleniowe”- podsumował. 


    Podczas spotkania z parlamentarzystami i przedstawicielami władz samorządowych minister Mroczek potwierdził ważną, z punktu widzenia sił zbrojnych oraz rozwoju regionu, decyzję związaną z budową 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. „W Mirosławcu powstanie baza dla najbardziej zaawansowanych bezzałogowych statków powietrznych jakie są pozyskiwane w ramach planu modernizacji technicznej. Mirosławiec będzie w Polsce rozpoznawalny ze względu na stacjonowanie najnowocześniejszych samolotów bezzałogowych”- powiedział wiceminister ON.


    Do bazy mają trafić systemy bezzałogowe pozyskiwane w ramach programu operacyjnego „rozpoznanie obrazowe i satelitarne”. Na uzbrojenie trafi kilkadziesiąt zestawów samolotów klasy mini, taktycznych krótkiego i średniego zasięgu, oraz operacyjnych MALE (z ang. medium altitude long endurance). W międzyczasie baza zostanie zmodernizowana oraz poczynione zostaną w niej stosowne inwestycje w infrastrukturę, min. remonty budynków, budowa hangarów i garaży, przygotowanie magazynów uzbrojenia czy części zamiennych. Baza ma rozpocząć swoje funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2016 roku.


    O wszystkich inwestycjach oraz zakupach modernizacyjnych nie sposób mówić w oderwaniu od współpracy z lokalnymi samorządami będącymi w bliskim sąsiedztwie jednostek wojskowych. Dlatego sporo dyskusji podczas wyjazdowego posiedzenia SKON poświęcono na omówienie dotychczasowej współpracy jednostek wojskowych z władzami miast oraz powiatów. W opinii przedstawicieli władz samorządowych bardzo dużo poprawiło się w tym zakresie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Poruszono przy tym wielowątkowość tej współpracy, która przejawia się we wspólnym organizowaniu świąt o charakterze historyczno-patriotycznym, we współpracy ze szkołami prowadzącymi klasy o profilu proobronnym, w zarządzaniu i gospodarce lasami, podejmowaniu wspólnych akcji na rzecz promocji obronności, itp. W zakresie wyzwań jakie pojawiają się w ramach symbiozy samorządów i jednostek wojskowych wiceminister ON Czesław Mroczek zadeklarował dialog i chęć dalszej współpracy.


Tekst/foto: ppłk Szczepan GŁUSZCZAK


Galeria zdjęć

Inwestycje dla szkolenia , SG

Aktualności

Więcej

Media

Więcej