Czesław Mroczek
Poseł na Sejm RP

Armia pozytywnie o testach śmigłowca Caracal

28 maja 2015


Grupa weryfikacyjna, w skład której wchodzili eksperci i specjaliści z  różnych dziedzin zarówno operacyjnych, jak i technicznych SZRP pozytywnie zaopiniowała poddany testom śmigłowiec EC 725 Caracal.


W środę w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu zakończyły się testy EC-725 Caracal w  postępowaniu na śmigłowiec wielozadaniowy dla Sił Zbrojnych RP.


Sprawdzenia weryfikacyjne śmigłowca stanowiły etap kończący fazę oceny ofert złożonych 30 grudnia 2014 r. przez wykonawców biorących udział w postępowaniu.


Kolejnym krokiem w postępowaniu będą negocjacje zapisów umowy z wykonawcą. Jednocześnie zostanie przesłana do Ministerstwa Gospodarki informacja o pozytywnym zakończeniu sprawdzeń umożliwiająca rozpoczęcie negocjacji offsetowych. Po wynegocjowaniu warunków i podpisaniu umów offsetowych możliwe będzie podpisanie umowy dostawy. Dostawy pierwszych śmigłowców, wyposażonych według wymagań i w ilościach określonych przez zamawiającego, rozpoczną się w 2017 r.


Ideą sprawdzeń weryfikacyjnych było porównanie zadeklarowanych w złożonej przez konsorcjum ofercie, parametrów technicznych z rzeczywistymi ich wartościami osiągniętymi podczas sprawdzeń.


 

Sprawdzenia zostały podzielone na dwie fazy. W pierwszej  z nich wykonywane były sprawdzenia naziemne, a  następnie badania w locie.


Z wymagań jakie postawiono wykonawcom w  zaproszeniu do złożeniu ofert na śmigłowce wielozadaniowe dla Sił Zbrojnych RP wybrane zostały 32 najistotniejsze parametry.


Dotyczą one czterech zasadniczych obszarów obejmujących: wspólną platformę, konstrukcję śmigłowca, osiągi śmigłowca i wyposażenie pokładowe. Po dokonaniu czynności sprawdzających grupa weryfikacyjna oceniała zgodność wszystkich deklarowanych parametrów z rzeczywistymi osiągami śmigłowca.


W zakresie obszaru wspólnej platformy sprawdzeniu podlegał przede wszystkim zakres udziału wyposażenia śmigłowca bazowego w poszczególnych wersjach i wariantach śmigłowców docelowych.

 

W czasie sprawdzań weryfikacyjnych potwierdzono założenia wspólnej platformy polegające na pochodzeniu śmigłowca od jednego producenta, zastosowaniu co najwyżej dwóch typów silników i 50 - procentowego poziomu wzajemnej zamienności części.


W ramach obszaru sprawdzeń obejmującego konstrukcję śmigłowca badania obejmowały: zamienności stosowanych materiałów pędnych i smarów zwłaszcza stosowanych w NATO, budowę śmigłowca, podwozia śmigłowca, liczbę wyjść z kabiny transportowej, posiadanie certyfikatów lotniczych, spełnienie międzynarodowych norm lotniczych.


 

W zakresie osiągów śmigłowca sprawdzane były między innymi: pułap, długotrwałość lotu, prędkość, wykonanie zawisu, możliwości transportowe czy osiąganie promienia działania.


W ostatniej grupie weryfikowanych parametrów -  wyposażeniu pokładowym – sprawdzane były miedzy innymi zdolność do wykonywania lotów w dzień i w nocy , systemy zobrazowania i  komunikacji, a także instalacje zapewniające bezpieczne użytkownie śmigłowca.


W skład grupy weryfikacyjnej wchodzili eksperci i specjaliści reprezentujący m.in. Sztab Generalny WP, Dowództwo Generalne RSZ, Inspektorat Uzbrojenia i Wsparcia SZ.


W sprawdzeniach uczestniczyli zarówno doświadczeni piloci śmigłowcowi, jak i personel obsługi technicznej śmigłowców z jednostek, do których skierowane będą śmigłowce.


Dla zachowania przejrzystości tej fazy postępowania prace grupy weryfikacyjnej nadzorowane były przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową i biuro ds. procedur antykorupcyjnych.


Sprawdzenia weryfikacyjne prowadzone były w oparciu o następujące dokumenty formalne, jakimi są: Program sprawdzeń, Metodyka sprawdzeń, Harmonogram sprawdzeń. Dodatkowo w czasie analiz wykorzystywano dokumentację techniczną śmigłowca, złożone arkusze spełnienia wymagań i wstępne założenia taktyczno-techniczne. Dokumenty sprawdzeń zostały przygotowane w taki sposób, aby mogły w nich brać udział śmigłowce dowolnego producenta, bez względu, na to który z nich zostałby zakwalifikowany.


Galeria zdjęć

Armia pozytywnie o testach śmigłowca Caracal , Piotr Łysakowski

Aktualności

Więcej

Media

Więcej